gave in là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: gave in là gì


Cụm động kể từ Give in sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Give in

Ý nghĩa của Give in là:

 • Dừng làm những gì vì như thế nó vượt lên trước khó khăn hoặc vượt lên trước tổn thất mức độ

Ví dụ cụm động kể từ Give in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in:

 
- I couldn't finish the crossword puzzle and had to tát GIVE IN and look at the answers.
Tôi ko thể triển khai xong được dù chữ cuộc này và nên tạm dừng để xem vô đáp án.

Nghĩa kể từ Give in

Ý nghĩa của Give in là:

 • Gửi bài xích luyện về ngôi nhà

Ví dụ cụm động kể từ Give in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in:

 
-  The projects have to tát be GIVEN IN three weeks before we break up for the over of term.
Các dự án công trình nên được gửi trước thân phụ tuần trước lúc tất cả chúng ta chia ly ở cuối nhiệm kỳ

Nghĩa kể từ Give in

Ý nghĩa của Give in là:

 • Đầu mặt hàng, gật đầu đồng ý thất bại

Ví dụ cụm động kể từ Give in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in:

 
- They GAVE IN when the police surrounded the building.
Họ đầu mặt hàng khi công an bao vậy tòa ngôi nhà.

Nghĩa kể từ Give in

Ý nghĩa của Give in là:

 • Đưa đi ra hoặc đệ trình nhằm đánh giá, phê duyệt

Ví dụ cụm động kể từ Give in

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Give in:

 
-  They GAVE IN their complaint to tát the court.
Họ đệ trình đơn phàn nàn của mình với quan liêu tòa.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Give in bên trên, động kể từ Give còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Give away

 • Cụm động từ Give back

 • Cụm động từ Give in

 • Cụm động từ Give in to

 • Cụm động từ Give it to

 • Cụm động từ Give it up for

 • Cụm động từ Give it up to

 • Cụm động từ Give of

 • Cụm động từ Give off

  Xem thêm: financing là gì

 • Cụm động từ Give onto

 • Cụm động từ Give out

 • Cụm động từ Give out to

 • Cụm động từ Give over

 • Cụm động từ Give over to

 • Cụm động từ Give up

 • Cụm động từ Give up on

 • Cụm động từ Give up to

 • Cụm động từ Give way

 • Cụm động từ Give way to

 • Cụm động từ Give yourself up

 • Cụm động từ Give yourself up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: scheduled flight là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất