gì tiếng anh là gì

Bản dịch

Cần thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi nhằm có được trợ cung cấp dành riêng cho tất cả những người siêng sóc?

expand_more What are the requirements to tát be eligible for the carer's allowance?

Bạn đang xem: gì tiếng anh là gì

Những giới hạn thao tác mang đến SV là ?

What are the work restrictions for students?

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH là ?

What are the entry requirements of the university?

Ví dụ về kiểu cách dùng

Nếu các cụ cần thiết tăng vấn đề , xin xỏ chớ ngần quan ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please tự not hesitate to tát liên hệ bầm.

Cần thỏa mãn nhu cầu những đòi hỏi nhằm có được trợ cung cấp dành riêng cho tất cả những người siêng sóc?

What are the requirements to tát be eligible for the carer's allowance?

Nếu công ty chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ được mang đến ông/bà, xin xỏ hãy mang đến công ty chúng tôi biết.

If we can be of any further assistance, please let us know.

Nếu ông/bà cần thiết tăng vấn đề , xin xỏ vui sướng lòng tương tác với tôi.

If you require any further information, feel không tính tiền to tát liên hệ bầm.

Nếu ông/bà đem vướng mắc , xin xỏ vui sướng lòng tương tác với tôi.

If you need any additional assistance, please liên hệ bầm.

Không đem đâu! Chúng tôi nên cảm ơn các bạn mới nhất nên.

Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!

Tôi thấy rằng... là 1 trong nhân viên cấp dưới rất siêng năng chỉ và nỗ lực, luôn luôn thâu tóm được việc làm cần thiết thực hiện là .

In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.

Những sẽ tiến hành kiến tạo bên trên khu vực này nhập tương lai?

What is going to tát be built in this area in the future?

Xem thêm: rush nghĩa là gì

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường ĐH là ?

What are the entry requirements of the university?

Khi nào là hiểu biết thêm tin tưởng mới nhất thì nên báo cho bản thân nhé.

Send bầm news, when you know anything more.

Nếu hiện tượng của tôi thay cho thay đổi thì tôi nên thực hiện ?

What shall I tự if my circumstances change?

Tôi cần thiết đem những tư liệu nhằm ______ ?

What documents should I bring for __________ ?

Có điểm cần thiết cảnh báo về nấc lãi suất vay không?

What can you tell bầm about the interest rate?

Những giới hạn thao tác mang đến SV là ?

What are the work restrictions for students?

Yêu cầu ngữ điệu [tên ngữ điệu ] là ?

What are the [language] language requirements?

Mày biết dòng sản phẩm quái ác (mà nói)! / Mày biết dòng sản phẩm đếch (mà nói)!

Loại hợp ý đồng làm việc của người tiêu dùng là ?

What type of employment contract tự you have?

thực hiện nay việc ở một chống ban nào là một cơ hội thời gian nhanh chóng

Xem thêm: them đọc tiếng anh là gì

đành nên thực hiện loại cho dù không thích vì như thế không tồn tại cơ hội nào là chất lượng tốt hơn

Tôi nghi ngại là bên trên tôi ăn nên số ê.

I think that I have eaten something bad.