gift from là gì

Tất cả những Kitô hữu tất cả chúng ta đều sẽ có được món tiến thưởng ấy.

Inside telling Mike what I had done and that this was his gift from me.

Bạn đang xem: gift from là gì

On Christmas Eve, I placed a small white envelope on the tree, the note inside telling Mike what I had done,and this was his gift from me.

Vào tối Giáng sinh, tôi bịa một phong so bì nhỏ white color bên trên cây, chú thích phía bên trong rằng với Mike những gì tôi đã thử,và này đó là món tiến thưởng tôi giành cho anh ấy.

As you know, I am getting married this May, and I had spent the past month scanning about 250 photos to tướng use inscrapbooks I was giving my bridesmaids as part of their gift from me.

Như chúng ta tiếp tục biết, Tôi kết duyên mon này, và tôi tiếp tục trải qua chuyện những công dụng quét dọn mon qua chuyện về 250 hình hình ảnh nhằm dùng vô buột lưu niệmtôi tiếp tục đem đến cho tới phù dâu của tôi như là 1 phần của món tiến thưởng kể từ tôi.

Hãy cố kỉnh lấy cỗ ăn mặc quần áo của tao như là 1 món tiến thưởng mọn.".

Hãy cố kỉnh lấy bô ăn mặc quần áo của tao như là 1 món tiến thưởng mọn.”.

Đừng mong ngóng ngẫu nhiên món quà này vô trong năm này.

Bạn cảm nhận thấy ra làm sao khi chúng ta sẽ có được món quà?

The person with the best response will get a special gift from me.

Xem thêm: without a hitch là gì

Người đùa với share tốtnhất tiếp tục sẽ có được phần quà quan trọng đặc biệt từ bọn chúng tôi.

It would be a small gift from me who had suffered hunger before.

Nó chỉ là 1 món quà nhỏ của tôi, kẻ tiếp tục trải qua chuyện những lúc đói đói khát.

On Christmas Eve, I placed a small white envelope on the tree, the note inside telling Mike what I had done,and this was his gift from me.

Vào tối trước Giáng sinh, tôi bịa một phong thư lên cây thông, phía bên trong là miếng giấy má ghi lại những gì tôi đã thử vàcho Mike biết đấy đó là quà Giáng sinh của tôi giành cho anh.

Conversion, a Gift from Me, will be given to tướng even those who plot and scheme to tướng win control over God's Earth.

Ơn Hoán Cải, một Ân Huệ từ Cha, sẽ tiến hành trao ban cho trong cả những người dân sở hữu thủ đoạn và lên plan nhằm giành quyền trấn áp Trái Đất của Thiên Chúa.

This Gift from Me will enable them to tướng spread the Truth of My Holy Word, so sánh that it will touch hearts everywhere they go.

Xem thêm: indeed nghĩa là gì

Tặng ân này của Cha tiếp tục được cho phép chúng ta quảng bá Sự Thật về Lời Thánh của Cha nhằm Sự Thật ấy tiếp tục tiến công động những linh hồn ở từng toàn bộ điểm chúng ta tiếp cận.

So what was I doing encouraging children to tướng accept gifts from me?

Vậy những gì tôi đã thử liệu sở hữu khuyến nghị trẻ con nhận quà của tôi?