good look là gì

Now take a good look.

Vậy thì nằm trong coi cút.

Bạn đang xem: good look là gì

You get a good look at him?

Chị thấy rõ hắn không?

I thought it was my devastating good looks.

Anh tưởng này đó là vẻ điển trai đáng kinh hoảng của anh.

Let's all take a good look at my scars

Mạn luật lệ nhằm quý khách nhìn chỗ bị thương cũ của tôi đây

Good-looking ship.

Tầu đẹp quá!

She thinks Al Gore is a really good-looking man.

Cô nhóc cho rằng Al Gore thiệt là đẹp trai.

Girls lượt thích good looking guys lượt thích Tae- Yo.

Bọn phụ nữ quí những tay bảnh trai như Tae- Yo.

A good-looking guy lượt thích you must have had a million sweethearts.

Một người dễ dàng coi như anh nên đem cả triệu tình nhân.

That's a real good-looking young woman you got there, Mr. Murtaugh.

Thật là 1 trong cô nàng đẹp... nhưng mà ông đem đến, ông Murtaugh.

Come on, take a real good look at this.

Đi nào là, cho tới xem kỹ rộng lớn một ít.

You're talented and you're good-looking.

Em nhìn cực kỳ hấp dẫn và mưu trí cơ .

also a virgin, good looking.

cũng là 1 trong trinh bạch nữ giới, dễ coi.

No one got a good look at it, but it was big, whatever it was.

Xem thêm: bulletproof là gì

Không ai thấy rõ nó, tuy nhiên nó to lớn lắm.

She's meeting the good-looking doctor.

Cô ấy tiếp tục gặp gỡ đại phu đẹp trai của cô ý ấy.

And who is that good-looking brother on screen?

Còn người bạn bè đẹp trai cơ là ai?

Good- looking people are always judged as being more friendly.

Những người đẹp thông thường được trao xét rằng chúng ta đem vẻ thân ái thiện rộng lớn.

I'm the good-looking guy

Anh chàng đẹp trai em tìm đây

I lượt thích to lớn look at good looking men.

Tôi quí ngắm trai đẹp.

I figured my rugged good looks would make that obvious.

Ta cứ nghĩ về cỗ dạng to lớn con của ta vẫn tâm sự rồi chứ.

Quite good looking.

Tìm thăm dò tương đối tốt.

He must be good looking.

Chắc anh tao rất đẹp trai lắm đây!

That 's the good-looking shape-shifter who phases into a wolf in the same series .

Jacob là tên gọi anh hùng điển trai biến hóa hình dạng nhập tuần trăng trở nên chó sói nhập nằm trong loạt phim .

You're good looking very much

Em đặc biệt ưa nhìn nữa.

So, you got a good look at his eyes.

Xem thêm: tea time là gì

Thế, cô đem nhìn nhập đôi mắt hắn không?

Herodian commented that Elagabalus enhanced his natural good looks by the regular application of cosmetics.

Herodianus đánh giá rằng Elagabalus đã tiếp tục tăng cường vẻ đẹp ngẫu nhiên của tôi bằng phương pháp dùng hóa mỹ phẩm thông thường xuyên.