gương trong tiếng anh là gì

Bản dịch

gương soi (từ khác: gương)

Ví dụ về phong thái dùng

Tôi tin tưởng chắc hẳn rằng... tiếp tục kế tiếp là 1 trong nhân viên cấp dưới gương kiểu mẫu, và vì vậy tôi cực kỳ vui mừng Lúc được tiến thủ cử cậu ấy / cô ấy cho tới địa điểm này.

Bạn đang xem: gương trong tiếng anh là gì

I am confident that...will continue đồ sộ be very productive. He / she has my highest recommendation.

Ví dụ về đơn ngữ

The performance of the school was exemplary in the 1960s through the 1990s.

Xem thêm: bulletproof là gì

The award was established in 1980 đồ sộ honour and tư vấn those offering practical and exemplary answers đồ sộ the most urgent challenges facing us today.

Xem thêm: hobbies đọc là gì

His exemplary work in drafting the curriculum, and its continuous reformation provided a healthy artistic foundation for the students.

The book is widely regarded today as providing an exemplary insight into the "bunjin" philosophy.

The award's purpose is đồ sộ recognize a player's exemplary contributions in both his community and philanthropy.