ham chơi tiếng anh là gì

Ham nghịch ngợm là biểu thị của sự việc yêu thích với những sinh hoạt vui chơi thư giãn giải trí và để nhiều thời hạn mang đến nó rộng lớn đối với những sinh hoạt trọng yếu ớt không giống.

Bạn đang xem: ham chơi tiếng anh là gì

1.

Lời khai vẫn vẽ nên tranh ảnh về một vị tổng thống nghiện rượu, ham phấn khởi, người vẫn dành riêng những ưu tiên quan trọng mang đến những người dân bạn tri kỷ của tôi.

The testimony painted a picture of a hard-drinking, pleasure-seeking president who granted special favors to tát his cronies.

2.

Chàng trẻ trai ham nghịch ngợm vẫn sớm bị cuộc chiến tranh thực hiện mang đến trưởng thành rộng lớn.

Xem thêm: malaysia là gì

The pleasure-seeking young man was soon toughened by war.

Từ pleasure-seeking hoàn toàn có thể được sử dụng như 1 danh kể từ hoặc tính kể từ vô câu.

Pleasure-seeking (noun): tính cơ hội ham chơi

Ví dụ: Often they had had occasion to tát express their regret at the excessive pleasure-seeking of the younger generation.

Xem thêm: con chuột túi tiếng anh là gì

(Thường thì chúng ta sở hữu thời gian phân trần sự tiếc nuối của tôi trước việc ham phấn khởi trên mức cho phép của mới con trẻ.)

Pleasure-seeking (adjective): luôn luôn thám thính tìm kiếm niềm vui

Ví dụ: The pleasure-seeking young man was soon toughened by war. (Chàng trẻ trai ham nghịch ngợm vẫn sớm bị cuộc chiến tranh thực hiện mang đến trưởng thành rộng lớn.)