historically là gì

Ý nghĩa của historically vô giờ Anh

Bản dịch của historically

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

歷史地, (價格、價值等)相對于過去,與過去相比地, 歷史上…

Bạn đang xem: historically là gì

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

历史地, (价格、价值等)相对于过去,与过去相比地, 历史上…

vô giờ Tây Ban Nha

en términos históricos, históricamente…

vô giờ Bồ Đào Nha

historicamente, em termos históricos, mãng cầu história…

vô giờ Việt

về góc nhìn lịch sử…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ Pháp

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

Xem thêm: supported là gì

in Dutch

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

Xem thêm: classify into là gì

in Ukrainian

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận