[HOẠT ĐỘNG PVE] Xâm Nhập Hầu Phủ

Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Độc Quyền Cốt Truyện Cổ Long

 

 Các Đại Hiệp thân mến!

Xâm Nhập Hầu Phủ là hoạt động vượt ải bao gồm nhiều tầng khác nhau, với nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn, không reset tiến độ hàng ngày

► Cấp mở: Lv17


► Cách tham gia: Thách đấu => Xâm nhập hầu phủ


► Thách đẩu ải bằng cách sử dụng Địch Hầu Lệnh, mỗi ngày đại hiệp sẽ có 5 Địch Hầu Lệnh miễn phí. Ngoài ra có thể mua thêm trong giao diện Xâm Nhập Hầu Phủ


► Phần thưởng: 
• Dạ Minh Châu: dùng để đổi vật phẩm trong Shop Trang Bị
• KNB
• Mảnh Bản Vẽ dùng để nâng cấp Rương Thiên Xu
• Trang bị
• Nguyên liệu Nâng so trang bị

[HOẠT ĐỘNG PVE] Xâm Nhập Hầu Phủ - 1

[HOẠT ĐỘNG PVE] Xâm Nhập Hầu Phủ - 2

Game SG140