homeostasis là gì

Cân vày nội sinh là đã đạt được được và giữ lại những yêu cầu của khung hình ở một hiện trạng cân đối chắc chắn. Thuật ngữ này thông thường được dùng nhằm chỉ khuynh phía giám sát và giữ lại hiện trạng bên phía trong khung hình như thân thiện thiệt và tích điện ở tầm mức chừng kha khá ổn định ấn định và liên tiếp.

Homeostasis refers đồ sộ the body’s need đồ sộ reach and maintain a certain state of equilibrium. The term is often used đồ sộ refer đồ sộ the body’s tendency đồ sộ monitor and maintain internal states such as temperature and energy levels at fairly constant and stable levels.

Bạn đang xem: homeostasis là gì

scale-clipart-homeostasis-751474-5427705.png
Nguồn: septfoil.com

Tìm hiểu kỹ rộng lớn về cân đối nội sinh. A Closer Look at Homeostasis

Thuật ngữ cân đối nội sinh chuyến trước tiên được ngôi nhà tư tưởng học tập Walter Cannon đề ra vô năm 1926. Thuật ngữ này dùng làm chỉ tài năng khung hình thay đổi được rất nhiều quy trình tâm sinh lý không giống nhau nhằm mục đích lưu giữ hiện trạng nội bên trên của khung hình luôn luôn ổn định ấn định và cân đối. Những quy trình này ra mắt đương nhiên tuy nhiên tớ không nhiều lúc nào thực sự ý thức được.

The term homeostasis was first coined by a psychologist named Walter Cannon in 1926. The term refers đồ sộ an organism’s ability đồ sộ regulate various physiological processes đồ sộ keep internal states steady and balanced. These processes take place mostly without our conscious awareness.

Hệ thống thay đổi bên phía trong khung hình đem kiểu gọi là vấn đề “định chuẩn” mang lại thật nhiều loại. Nó tương tự như máy điều tiết nhiệt độ chừng vô ngôi nhà của doanh nghiệp hoặc khối hệ thống máy giá tiền vô xe pháo xe hơi. Một Khi đang được đạt cho tới một cường độ chắc chắn nào là tê liệt, những khối hệ thống này tiếp tục thao tác làm việc để giúp đỡ giữ lại hiện trạng bên phía trong khung hình ở những cường độ ổn định ấn định này.

Our internal regulatory systems have what is known as a mix point for a variety of things. This is much lượt thích the thermostat in your house or the A/C system in your xế hộp. Once mix at a certain point, these systems work đồ sộ keep the internal states at these levels.

Khi nhiệt độ chừng vô nhà của bạn xuống quá thấp, lò sưởi sẽ tiến hành nhảy lên và sưởi lạnh lẽo tất cả, đem nó về nhiệt độ chừng trước tê liệt. Tương tự động như thế, nếu như đem gì tê liệt rơi rụng cân đối vô khung hình, sẽ sở hữu vô vàn những phản xạ tâm sinh lý sẽ tiến hành kích hoạt cho tới Khi đem về điểm ấn định chuẩn chỉnh quay về.

When the temperature levels drop in your house, your furnace will turn on and warm things up đồ sộ the preset temperature. In the same way, if something is out of balance in your toàn thân, a variety of physiological reactions will kick in until the mix point is once again reached.

Cân vày nội sinh bao hàm 3 quánh điểm: Homeostasis involves three key features:

  1. Một điểm ấn định chuẩn chỉnh rõ nét. A clear mix point
  2. Khả năng vạc xuất hiện sự chệch phía ngoài điểm ấn định chuẩn chỉnh này. The ability đồ sộ detect deviations from this mix point
  3. Các phản xạ tâm sinh lý và hành động nhằm mục đích đem khung hình quay về về điểm ấn định chuẩn chỉnh. Behavioral and physiological responses designed đồ sộ return the toàn thân đồ sộ the mix point

Cơ thể của doanh nghiệp đem những điểm ấn định chuẩn chỉnh mang lại nhiều loại bao hàm thân thiện nhiệt độ, khối lượng, giấc mộng, cơn khát và cơn đói.

Your toàn thân has mix points for a variety of things including temperature, weight, sleep, thirst, and hunger.

Một triết lí cai trị về động lực của quả đât, được nghe biết với tên thường gọi là triết lí tách động lực, nhận định rằng sự rơi rụng cân đối tâm sinh lý đưa đến những yêu cầu. Nhu cầu phục sinh lại sự cân đối tạo nên động lực mang lại quả đât triển khai những hành vi gom đem khung hình quay về về hiện trạng hoàn hảo.

One prominent theory of human motivation, known as drive reduction theory, suggests that homeostatic imbalances create needs. This need đồ sộ restore balance drives people đồ sộ perform actions that will return the toàn thân đồ sộ its ideal state.

Cơ thể làm thế nào nhằm điều tiết thân thiện nhiệt? How Does the Body Regulate Temperature?

Khi nghĩ về cho tới cân đối tâm sinh lý, thân thiện nhiệt độ có lẽ rằng là vấn đề trước tiên xuất hiện nay vô đầu chúng ta. Nó là 1 trong trong mỗi khối hệ thống cân đối tâm sinh lý cần thiết và hay thấy nhất. Tất cả những khung hình loại vật, kể từ những loại thú rộng lớn cho tới vi trùng siêu nhỏ đều nên giữ lại một nhiệt độ chừng hoàn hảo nhằm tồn tại. Yếu tố có gây ra tác động lên tài năng giữ lại thân thiện nhiệt độ ổn định ấn định là cơ hội những khối hệ thống này được điều tiết tương đương độ dài rộng của khung hình.

When you think about homeostasis, temperature might come đồ sộ mind first. It is one of the most important and obvious homeostatic systems. All organisms, from large mammals đồ sộ tiny bacteria, must maintain an ideal temperature in order đồ sộ survive. Some factors that influence this ability đồ sộ maintain a stable toàn thân temperature include how these systems are regulated as well as the overall size of the organism.

Một số loại, còn gọi group nội nhiệt độ (trước phía trên hay còn gọi là hằng nhiệt) hoặc “động vật huyết nóng”, đạt được hiện trạng này trải qua những quy trình tâm sinh lý nội bên trên. Chim và những loại thú (bao bao gồm nguyên con người) là những loại nội nhiệt độ. Những loại loại vật không giống là group động vật hoang dã nước ngoài nhiệt độ (tức “động vật huyết lạnh”), bọn chúng phụ thuộc những mối cung cấp bên phía ngoài nhằm điều tiết thân thiện nhiệt độ khung hình. Bò sát và lưỡng thê đều nằm trong group nước ngoài nhiệt độ.

Xem thêm: meme đọc là gì

Some creatures, known as endotherms or “warm-blooded” animals, accomplish this via internal physiological processes. Birds and mammals (including humans) are endotherms. Other creatures are ectotherms (aka “cold-blooded”) and rely on external sources đồ sộ regulate their toàn thân temperature. Reptiles and amphibians are both ectotherms.

Tuy nhiên, nên Note rằng những thuật ngữ thông tục như nhiệt huyết hoặc huyết giá tiền ko thực sự thể hiện nay những khung hình này còn có nhiệt độ chừng huyết không giống nhau. Những thuật ngữ này đơn giản và giản dị chỉ thể hiện nay cơ hội những loại vật này giữ lại thân thiện nhiệt độ ra sao tuy nhiên thôi.

Note, however, that the colloquial terms warm-blooded and cold-blooded bởi not actually mean that these organisms have different blood temperatures. These terms simply refer đồ sộ how these creatures maintain their internal toàn thân temperatures.

Cân vày nội sinh cũng trở thành tác động vày độ dài rộng khung hình của loại vật, hoặc thưa một cơ hội rõ ràng rộng lớn, là tỷ trọng diện tích S và thể tích. Những loại loại vật đem độ dài rộng khung hình rộng lớn, group này nên sinh ra nhiều nhiệt độ rộng lớn. Những loại đem độ dài rộng nhỏ, mặt mày không giống, lại không nhiều sinh ra nhiệt độ rộng lớn tuy nhiên lại sở hữu tỷ trọng diện tích/thể tích khung hình cao hơn nữa. Chúng rơi rụng một lượng nhiệt độ nhiều hơn thế nữa lượng nhiệt độ bọn chúng sinh ra rời khỏi, vậy nên những khối hệ thống vô khung hình nên thao tác làm việc vất vả rộng lớn nhằm giữ lại thân thiện nhiệt độ ổn định ấn định.

Homeostasis is also influenced by an organism’s size, or more specifically, the surface-to-volume ratio.  Larger creatures have a much greater toàn thân volume, which causes them đồ sộ produce more toàn thân heat. Smaller animals, on the other, produce less toàn thân heat but also have a higher surface-to-volume ratio. They lose more toàn thân heat kêu ca they produce, sánh their internal systems must work much harder đồ sộ maintain a steady toàn thân temperature.

Những phản xạ tâm sinh lý và hành động. Behavioral and Physiological Responses

Như đang được thưa trước tê liệt, cân đối nội sinh tương quan cho tới cả những phản xạ tâm sinh lý và hành động. Về hành động, bạn cũng có thể lần ăn mặc quần áo lạnh lẽo nhằm đem hoặc ra phía bên ngoài nóng ran nếu như thấy bản thân hiện giờ đang bị rét. Khi chúng ta chính thức cảm nhận thấy rét, bạn cũng có thể teo bản thân lại và lưu giữ cánh tay bản thân sát với thân thiện bản thân rộng lớn để giữ lại nhiệt độ.

As mentioned earlier, homeostasis involves both physiological and behavioral responses. In terms of behavior, you might seek out warm clothes or a patch of sunlight if you start đồ sộ feel chilly. When you start đồ sộ feel chilled, you might also curl your toàn thân inward and keep your arms tucked in close đồ sộ your toàn thân đồ sộ keep in heat.

Vì là động vậy nội nhiệt độ nên quả đât cũng chiếm hữu nhiều khối hệ thống nội sinh gom điều tiết thân thiện nhiệt độ. Như bạn cũng có thể đang được biết, con cái người dân có nấc thân thiện nhiệt độ chuẩn chỉnh ở 98.6oF (tương đương 37oC). Khi khung hình xuống bên dưới nấc nhiệt độ chừng chuẩn chỉnh này, những mao gân máu vô tiếp tục co hẹp tối nhiều không còn nấc hoàn toàn có thể nhằm ngăn thất bay nhiệt độ. Co người lại cũng gom khung hình sinh ra nhiều nhiệt độ rộng lớn.

As endotherms, people also possess a number of internal systems that help regulate toàn thân temperature. As you probably already know, humans have a toàn thân temperature mix point of 98.6 degrees Fahrenheit. When your toàn thân temperature dips below this point, it sets off a number of physiological reactions đồ sộ help restore balance. Blood vessels in the body’s extremities constrict in order đồ sộ prevent heat loss. Shivering also helps the toàn thân produce more heat.

GettyImages-476857817-56a797c75f9b58b7d0ebf89f.jpg
Nguồn: septfoil.com

Cơ thể cũng có thể có phản xạ Khi thân thiện nhiệt độ vượt lên quá 98.6oF (tương đương 37oC). quý khách đang được lúc nào nhằm ý domain authority của doanh nghiệp ửng đỏ ửng lên Khi người chúng ta quá lạnh lẽo ko. Đây là khung hình chúng ta đang được nỗ lực đem chủ yếu nó về bên hiện trạng cân đối. Khi chúng ta quá lạnh lẽo, những gân máu giãn nở nhằm mục đích lan nhiều nhiệt độ rộng lớn. Đổ các giọt mồ hôi là 1 trong cơ hội thông thường bắt gặp không giống nhằm tách thân thiện nhiệt độ, này là nguyên nhân vì sao vô những ngày nóng sốt, domain authority chúng ta lại ửng đỏ ửng và sụp đổ các giọt mồ hôi.

The toàn thân also responds when temperatures go above 98.6 degrees. Have you ever noticed how your skin becomes flushed when you are very warm? This is your toàn thân trying đồ sộ restore temperature balance. When you are too warm, your blood vessels dilate in order đồ sộ give off more toàn thân heat. Perspiration is another common way đồ sộ reduce toàn thân heat, which is why you often kết thúc up flushed and sweaty on a very hot day.

12.jpg
Nguồn: www.shutterstock.com

Nguồn. View Article Sources

Frebert, L.A. (2010). Discovering Biological Psychology. Belmont, CA: Wadsworth.

Xem thêm: gốm tiếng anh là gì

Homeostasis.  (2001). The Corsini Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science, Volume 2, Craighead, W.E., & Nemeroff, C.B. (Eds.). New York: John Wiley & Sons.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-homeostasis-2795237

Như Trang.