hop on là gì

"hop on" top of Pop.

It literally means "jump onto", but can be used vĩ đại mean agree with or follow behind a plan, methodology, idea or group, etc.

Bạn đang xem: hop on là gì

0 lượt thích

Câu vấn đáp được Đánh Giá cao

@Jadson12
“Hop on” is often used when referring vĩ đại getting on buses, bikes, planes, or trains, especially if you just recently or at the last minute decided vĩ đại bởi so sánh.

He hopped on his xe đạp and rode vĩ đại his friend’s house. (He got on his xe đạp.)

We’ll get there on time if we hop on a bus. (…if we take/get on a bus)

Xem thêm: autistic là gì

Yesterday we decided vĩ đại get married in Vegas, so sánh we hopped on a plane this morning.

0 lượt thích

Câu vấn đáp được Đánh Giá cao

Xem thêm: khó ngủ tiếng anh là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn đem biết phương pháp nâng cao tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, bạn cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không lấy phí ✍️✨.

Đăng ký