hop tiếng anh đọc là gì

hop

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: hop tiếng anh đọc là gì

UK/hɒp/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/hɑːp/

  • /h/ as in hand
  • /ɒ/ as in sock
  • /p/ as in pen
  • /h/ as in hand
  • /ɑː/ as in father
  • /p/ as in pen