impact nghĩa là gì

/n. ˈɪmpækt ; v. ɪmˈpækt/

Thông dụng

Danh từ

Sự đụng chạm đụng chạm, sự đụng chạm mạnh; mức độ đụng chạm chạm
head-on impact
(vật lý) sự đụng chạm va trực diện
back impact
(vật lý) sự đụng chạm va rung rinh lùi
Tác động, hình ảnh hưởng

Ngoại động từ

( + in, into) đóng góp chặt vô, lèn chặt vô, nêm chặt vào
Va mạnh vô, đụng chạm mạnh vào

Nội động từ

Va mạnh, đụng chạm mạnh
Tác động mạnh [(nghĩa đen) & (nghĩa bóng)]

Chuyên ngành

Toán & tin

va, đụng chạm chạm
plastic impact
va đụng chạm dẻo

Xây dựng

Lực đụng chạm chạm

Cơ - Điện tử

Sự đụng chạm đập, lực xung, (v) đập, tác động

Kỹ thuật công cộng

chấn động
nén chặt
lực đụng chạm đập
lực xung
impact (ordynamic) of the live load
lực xung kích tự hoạt tải
sự nén nghiền chặt
sự đụng chạm chạm
elastic impact
sự đụng chạm va đàn hồi
frontal crash or impact
sự đụng chạm va phần đầu xe
impact pipe
ống hạn chế sự đụng chạm chạm
impact tension
sư đụng chạm va kéo
impact tension
sự đụng chạm va kéo
lateral impact
sự đụng chạm va mặt mũi hông
Newtonian theory of impact
lý thuyết Niutơn về sự việc đụng chạm chạm
wave impact
sự đụng chạm va sóng
sự đụng chạm đập
sự xung kích
tác động
Economic Impact Study System (EISS)
hệ thống phân tích tác dụng kinh tế
environmental impact
tác động của môi trường
environmental impact
tác động môi trường
environmental impact analysis
phân tích tác dụng môi trường
environmental impact report
báo cáo tác dụng môi trường
Environmental impact statement (EIS)
báo cáo tác dụng môi trường
environmental impact study
nghiên cứu vãn tác dụng môi trường
impact effect
tác động xung kích
impact of soil
tác động của đất
impact of waters
tác động của nước
Visual Impact
tác động trực quan
va
va chạm
alternating impact test
sự test đụng chạm va đối đầu
centre of impact
tâm đụng chạm chạm
continuous impact test
thí nghiệm đụng chạm va liên tục
elastic impact
sự đụng chạm va đàn hồi
frontal crash or impact
sự đụng chạm va phần đầu xe
head-on impact
va đụng chạm trực diện
high impact strength
độ bền đụng chạm va cao
impact avalanche and transit time diode (IMPATTdiode)
đi-ốt đụng chạm va thác lũ và quá nhiều thời gian
impact check
sự đánh giá đụng chạm chạm
impact ductility
độ mềm đụng chạm chạm
impact due vĩ đại track irregular
lực đụng chạm va tự hàng không đều
impact elasticity
tính đàn hồi đụng chạm chạm
impact elasticity tester
máy test phỏng mềm đụng chạm chạm
impact energy
năng lượng (của) đụng chạm chạm
impact hardness tester
máy test phỏng cứng đụng chạm chạm
Impact insulation class (IIC)
cấp cơ hội âm đụng chạm chạm
impact machine
máy thực nghiệm đụng chạm chạm
impact noise
tiếng ồn đụng chạm chạm
Impact noise rating (INR)
sự tấp tểnh nấc giờ ồn đụng chạm chạm
impact pipe
ống hạn chế sự đụng chạm chạm
impact printer
máy in đụng chạm chạm
impact resistance
độ bền đụng chạm chạm
impact resistance
sức bền đụng chạm chạm
impact sensor
cảm đổi mới đụng chạm chạm
impact sound
âm đụng chạm chạm
impact sound transmission level (impactsound pressure level)
mức truyền âm đụng chạm chạm
impact strength
độ bền đụng chạm chạm
impact strength
độ mềm đụng chạm chạm
impact strength
lực kháng đụng chạm chạm
impact strength
sức bền đụng chạm chạm
impact strength
sức kháng đụng chạm chạm
impact stress
tải trọng đụng chạm chạm
impact stress
ứng suất đụng chạm chạm
impact tensile stress
ứng suất kéo Khi đụng chạm chạm
impact tension
sư đụng chạm va kéo
impact tension
sự đụng chạm va kéo
impact test
sự test đụng chạm chạm
impact testing machine
máy test đụng chạm chạm
impact-resistant
chịu đụng chạm chạm
impact-testing apparatus
búa đụng chạm chạm
impact-testing apparatus
máy thực nghiệm đụng chạm chạm
inelastic impact
va đụng chạm ko đàn hồi
lateral impact
sự đụng chạm va mặt mũi hông
law of impact
định luật đụng chạm chạm
Newtonian theory of impact
lý thuyết Niutơn về sự việc đụng chạm chạm
oblique impact
va đụng chạm xiên
plastic impact
va đụng chạm dẻo
resistance vĩ đại impact
độ bền đụng chạm chạm
stress under impact
ứng suất tự đụng chạm chạm
stress under impact
ứng suất đụng chạm chạm
wave impact
sự đụng chạm va sóng
work due vĩ đại an impact
công tự đụng chạm chạm
va đập

Kinh tế

ảnh hưởng
economy impact
ảnh tận hưởng kinh tế
impact effect
ảnh tận hưởng xung kích
impact on inflation
ảnh tận hưởng so với lân phát
ảnh tận hưởng tác động
hiệu ngược (của lăng xê...)
sự đụng chạm chạm
tác động
impact analysis
phân tích tác động
impact effect
tác động tức thì
impact multiplier
số nhân tác động
impact of a publicity campaign
tác động của một chiến dịch quảng cáo
profit impact of market strategy
tác động lợi tức đầu tư của kế hoạch thị trường
xung đột
xung kích
impact effect
ảnh tận hưởng xung kích

Địa chất

sự đụng chạm đập, cú sốc, sự tác dụng, sự đẩy, sự đập, sự gia tăng, sự gắn chặt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
appulse , bang , blow , bounce , brunt , Búp Phê , bump , clash , concussion , liên hệ , crash , crunch , crush , encounter , hit , impingement , jar , jolt , jounce , kick , knock , meeting , percussion , pound , punch , quake , quiver , ram , rap , rock , shake , shock , slap , smash , smashup , strike , stroke , thump , tremble , tremor , wallop , burden , consequences , full force , impression , imprint , influence , mark , meaning , power , repercussion , significance , thrust , weight , force , punch*
verb
bang into , clash , collide , crack up , crash , crush , jolt , kick , register , smash , smash up , strike , wrack up , bang , blow , brunt , collision , concussion , liên hệ , effect , force , implication , impression , pound , rock , shack , significance

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: impact nghĩa là gì

Xem thêm: as far as i'm concerned là gì

NHÀ TÀI TRỢ