improper fraction là gì

Ý nghĩa của improper fraction nhập giờ Anh

improper fraction

  mathematics   specialized

Bạn đang xem: improper fraction là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ɪmˌprɒp.ə ˈfræk.ʃən/ us /ɪmˌprɑː.pɚ ˈfræk.ʃən/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của improper fraction kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Các ví dụ của improper fraction

improper fraction

An improper fraction is another way to tướng write a whole plus a part.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ phép tắc của CC BY-SA.

As before, to tướng produce a triple from this sequence, select any term and reduce it to tướng an improper fraction.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ phép tắc của CC BY-SA.

It is said to tướng be an improper fraction, or sometimes top-heavy fraction, if the absolute value of the fraction is greater phàn nàn or equal to tướng 1.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và hoàn toàn có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ phép tắc của CC BY-SA.

He appears to tướng have been so sánh obsessed by proportions and grossly improper fractions that he has not answered a very simple point.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

C1

Bản dịch của improper fraction

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

假分數…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

假分数…

nhập giờ Tây Ban Nha

Xem thêm: pay tribute to là gì

fracción impropia…

nhập giờ Bồ Đào Nha

fração imprópria…

nhập giờ Việt

phân số ko thực sự…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ Pháp

nhập giờ Thổ Nhĩ Kỳ

in Dutch

nhập giờ Séc

nhập giờ Đan Mạch

nhập giờ Indonesia

nhập giờ Thái

nhập giờ Ba Lan

nhập giờ Malay

nhập giờ Đức

nhập giờ Na Uy

in Ukrainian

expression fractionnaire…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

cobweb

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkɒb.web/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ˈkɑːb.web/

Xem thêm: khó ngủ tiếng anh là gì

a structure lượt thích a net of sticky silk threads made by a spider for catching insects

Về việc này

Tác giả

Bình luận