inviting là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈvɑɪt/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈvɑɪt]

Ngoại động từ[sửa]

invite ngoại động từ /ɪn.ˈvɑɪt/

 1. Mời.
 2. Đem lại.
  carelessness invites accidents — sự cẩu thả thông thường mang lại tai nạn
 3. Lôi cuốn, hấp dẫn; làm cho hứng.
  a scenery that invites a painter's brush — một cảnh làm cho hứng cho những người nghệ sĩ

Chia động từ[sửa]

Bảng phân chia động kể từ của invite

Bạn đang xem: inviting là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to invite
Phân kể từ hiện nay tại inviting
Phân kể từ quá khứ invited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại invite invite hoặc invitest¹ invites hoặc inviteth¹ invite invite invite
Quá khứ invited invited hoặc invitedst¹ invited invited invited invited
Tương lai will/shall² invite will/shall invite hoặc wilt/shalt¹ invite will/shall invite will/shall invite will/shall invite will/shall invite
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại invite invite hoặc invitest¹ invite invite invite invite
Quá khứ invited invited invited invited invited invited
Tương lai were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại invite let’s invite invite
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

invite nội động từ /ɪn.ˈvɑɪt/

Xem thêm: fortification là gì

Xem thêm: accustomed là gì

 1. Đưa rời khỏi câu nói. chào.
 2. Lôi cuốn, hấp dẫn; làm cho hứng.

Chia động từ[sửa]

Bảng phân chia động kể từ của invite

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to invite
Phân kể từ hiện nay tại inviting
Phân kể từ quá khứ invited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại invite invite hoặc invitest¹ invites hoặc inviteth¹ invite invite invite
Quá khứ invited invited hoặc invitedst¹ invited invited invited invited
Tương lai will/shall² invite will/shall invite hoặc wilt/shalt¹ invite will/shall invite will/shall invite will/shall invite will/shall invite
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại invite invite hoặc invitest¹ invite invite invite invite
Quá khứ invited invited invited invited invited invited
Tương lai were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite were to invite hoặc should invite
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại invite let’s invite invite
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Danh từ[sửa]

invite (số nhiều invites) /ˈɪn.vɑɪt/

 1. (Thông tục) Sự mời; câu nói. chào.
 2. (Thông tục) Giấy chào.

Tham khảo[sửa]

 • "invite". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ɛ̃.vit/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
invite
/ɛ̃.vit/
invites
/ɛ̃.vit/

invite gc /ɛ̃.vit/

 1. Sự khêu ý.
  Répondre à l’invite de quelqu'un — đáp lại sự khêu ý của ai
 2. (Đánh bài; tiến công cờ) Sự tiến công bài xích đầu ván.
 3. (Đánh bài; tiến công cờ) Sự tiến công quân bài thực hiện hiệu.

Tham khảo[sửa]

 • "invite". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)