keep going có nghĩa là gì

Bản dịch của "keep going" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: keep going có nghĩa là gì

Bản dịch

EN

keep going {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "keep going" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "keep going" vô một câu

If they let mạ keep going, it gets ridiculous.

It was the greatest source of strength and tư vấn for mạ to tát keep going.

Xem thêm: skyline là gì

The different inhabitants chose to tát keep going, joining forces with one another to tát live in this new world.

The funny thing is, when you're out there touring, you just think it's going to tát keep going on and on and on.

If you keep going back to tát the same things you were doing, it shows that you don't learn from anything.

Xem thêm: exoplanet là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "keep going":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "keep going" vô giờ đồng hồ Việt

keep in good condition động từ