lauch là gì

/lɔ:ntʃ/

Thông dụng

Danh từ

Xuồng rộng lớn (lớn nhất bên trên một tàu chiến)
Xuồng du lịch
Sự hạ thuỷ (tàu)
Buổi trình làng (sản phẩm)

Ngoại động từ

Hạ thuỷ (tàu)
Ném, phóng, quăng, liệng (tên lửa; điều đe doạ...); hé (cuộc tấn công); trừng trị động (phong trào...); giáng (quả đấm...); công bố (sắc mệnh lệnh...)
Khởi đầu, khai trương
to launch a new enterprise
khai trương một đội chức sale mới
Đưa (ai) đi ra, trình làng (ai) đi ra (cho quý khách biết)

Nội động từ

Bắt đầu nhấn vô, lao vào
to launch out on a long voyage
bắt đầu một cuộc hành trình dài dài
to launch out into extravagance
lao vào trong 1 cuộc sống thường ngày phóng túng
to launch out into the sea of life
dấn đằm thắm vô đời

Cấu trúc từ

to launch into eternity
chết, qua chuyện đời
to launch into strong language
chửi rủa một thôi một hồi

hình thái từ

  • V-ing: launching
  • V-ed: launched

Chuyên ngành

Giao thông & vận tải

sự hạ thủy

Toán & tin cẩn

khởi chạy

Xây dựng

lao (cầu)
lao cầu
hạ thủy

Giải quí EN: In the construction of a bridge, to tướng slowly maneuver a pre-built structure to tướng meet a piece already in place and joining it to tướng that part.

Xem thêm: clawback là gì

Bạn đang xem: lauch là gì

Giải quí VN: Trong công trình xây dựng xây cất cầu, dịch rời chậm rãi theo đuổi chuyên môn một kết cấu tiếp tục xây cất cho tới phần tử tiếp tục bịa đặt vô địa điểm và nối nó với phần tử tê liệt.

Kỹ thuật cộng đồng

khởi động
phóng
aeroplane tow launch
bệ phóng kéo dắt máy bay
Geostationary Satellite Launch Vehicle (GSLV)
tầu phóng vệ tinh ranh địa tĩnh
Launch (L)
Phóng, Khai trương
launch abort
việc phóng bị thất bại
launch azimuth
góc vị trí phóng tàu
Launch Azimuth (LA)
phương vị phóng (tên lửa)
launch base
bệ phóng
launch base
dàn phóng
Launch Complex (LC)
tổng hợp ý phóng
Launch Control Centre (LCC)
trung tâm tinh chỉnh phóng
Launch Control System (LCS)
hệ thống tinh chỉnh phóng
launch environment
môi ngôi trường phóng tàu
Launch Equipment Test Facility (LETF)
phương tiện test nghiệm vũ khí phóng
launch escape motor
động cơ phóng thoát
launch escape system
hệ thống phóng thoát
launch numerical aperture
khẩu số phóng
launch point
điểm phóng (tên lửa)
launch schedule
chương trình phóng
Launch Service Agreement (LSA)
hợp đồng những công ty phóng
launch table clamp
sự ấn định áp bên trên bàn phóng
launch tower
tháp phóng
Multiple Launch Rocket System (MLRS)
hệ thống thương hiệu lửa phóng nhiều lần
orbital launch facility
bệ phóng quỹ đạo
orbital launch facility
dàn phóng quỹ đạo
Re-usable Launch Vehicle (RLV)
tầu phóng (vệ tinh) hoàn toàn có thể sử dụng lại
satellite launch failure rate
mức thất bại phóng vệ tinh
space launch
sự phóng tàu vũ trụ
target launch date
ngày phóng vô (đích quỹ đạo)
waiting period on the launch pad
sự chờ đón bên trên dàn phóng
phóng tàu
launch azimuth
góc vị trí phóng tàu
launch environment
môi ngôi trường phóng tàu
space launch
sự phóng tàu vũ trụ
sự phóng
space launch
sự phóng tàu vũ trụ

Kinh tế

hạ thủy (một cái tàu)
sự hạ thủy (tàu)
sự tung đi ra (sản phẩm mới)
tàu khách hàng nhỏ
tung đi ra (mẫu mặt hàng mới)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
barrage , bombard , bung , cast , catapult , discharge , dispatch , drive , eject , fire , fling , heave , hurl , lance , pitch , project , propel , send forth , mix afloat , mix in motion , shoot , sling , throw , toss , bow , break the ice * , break the seal , commence , embark upon , get show on road , inaugurate , instigate , institute , introduce , jump , kick off * , open , originate , mix going , start , start ball rolling , usher in * , dart , dash , hurtle , shy , approach , begin , embark , enter , get off , initiate , lead off , mix about , mix out , mix to tướng , take on , take up , undertake , descant , expatiate , premiere
noun
cast , fling , heave , hurl , pitch , shy , sling , roll-out (of a product), toss , commencement , inauguration , inception , incipience , incipiency , initiation , leadoff , opening , origination , start

Từ trái ngược nghĩa