left the group nghĩa là gì

Later, in September, Kwanghaen and Noori left the group and they were replaced by Yuhwan and Taeha in October.

Vào mon 9, Kwanghaeng và Noori rời nhóm, và sau này được thay cho thế bởi vì Yoohwan và Taeha vô mon 10.

Bạn đang xem: left the group nghĩa là gì

Shortly before their first tour under the new name,guitarist Derek Brantley left the group and was replaced by John Fulton.

Không lâu trước lúc cút lưu biểu diễn bên dưới thương hiệu mới nhất,tay guitar Derek Brantley rời nhóm và được thay cho thế bởi vì John Fulton.

Former thành viên Youjin left the group earlier this year due lớn health concerns, around the same time that KNK parted ways with YNB Entertainment.

Thành viên cũ Youjin đã tách ngoài nhóm vô đầu năm mới ni vì như thế những hồi hộp quan ngại về mức độ khỏe và KNK cũng chia ly YNB Entertainment.

On October 31, 2006, Megumi Murakami left the group suddenly without any graduation ceremony.

Ngày 31 mon 10 năm 2006,Megumi Murakami đột ngột van nài rời ngoài nhóm nhưng mà không tồn tại ngẫu nhiên buổi chia ly đầu tiên này.

Near the beginning of 2010, thành viên Sunmi left the group lớn focus on her education.

Từ mon 1/ 2010, Sunmi sẽ tách nhóm nhằm triệu tập mang lại việc học tập.

JiSun left the group lớn study music and eventually joined another girl group called New.F.O.

JiSun đã tách nhóm nhằm học tập về âm nhạc và thậm chí là đã tham gia vô mon mới nhất là New. F. O.

After Kris, Luhan, and Tao left the group, EXO continued as a 9-member group.

Sau khi Kris, Luhan và Tao tách nhóm, EXO kế tiếp hoạt động với team hình 9 member.

Hyuna left the group right just before Wonder Girls came back with“Tell Me”.

Hyuna đã tách nhóm tức thì trước lúc Wonder Girls ra đôi mắt hit" Tell Me".

Bonnie left the group in 1978 lớn commence a solo career with only modest success.

Bonnie đã tách nhóm vô năm 1978 nhằm chính thức một sự nghiệp solo thành công xuất sắc nhã nhặn.

Founder Mike Pinder left the group a year after they re-formed and was replaced by Swiss keyboardist Patrick Moraz in 1978.

Người tạo nên Mike Pinder rời group một năm sau khoản thời gian bọn họ tái mét lập và được thay cho thế bởi vì keyboard người Thụy Sĩ Patrick Moraz vô năm 1978.

Once he started changing religious ideas,the older followers became skeptical and left the group," Rohan said.

Một khi anh ấy chính thức thay cho thay đổi phát minh tôn giáo, những tín vật dụng lớntuổi trở thành không tin và rời ngoài nhóm," Rohan rằng.

And other members of the groupwill surely be notified that you have left the group.

Xem thêm: bloody là gì

Âm thanh nước ngoài tuyến của doanh nghiệp chonhững member không giống hiểu được các bạn tiếp tục rời ngoài nhóm.

In 2012, T-ara's Hwa-young left the group amid allegations that she had been mistreated by her teammates.

Và thời điểm năm 2012, member Hwa Young của nhóm T- ara tiếp tục rời ngoài nhóm trong số những cáo buộc cô ngược đãi những member không giống.

Woohee has remained as the sole thành viên of Dal★Shabet despite Serri,Ahyoung and Subin left the group and their agency due lớn contracts expiration.

Hiện Woohee là member độc nhất của Dal Shabet bởi Serri,Ahyoung và Subin đã tách nhóm và doanh nghiệp lớn quản lý và vận hành vì như thế hết hạn ăn ý động.

It was the band's firstalbum without original drummer Bill Berry, who left the group amicably in October 1997 lớn pursue his own interests.

Đây là album trước tiên củaban nhạc nhưng mà không tồn tại tay rỗng Bill Berry, người đã tách nhóm một cơ hội thân mật thiện vô tháng 10 năm 1997 nhằm theo….

After the tour for the album was completed,Christopher McGuire left the group.

Sau khi tour lưu biểu diễn tiếp thị mang lại album tiếp tục hoàn thành xong,Christopher McGuire rời ngoài nhóm.

Boram was the first thành viên lớn be added after the two ex-members T-ara Jiae andJiwon left the group in mid-2009.

Boram đó là member trước tiên được thêm nữa sau khoản thời gian nhị cựu member T-ara Jiae và Jiwon đã tách nhóm vô thân mật năm 2009.

The organizers said that on Sunday about 300 migrants,most of them men, left the group, and headed lớn the eastern state of Veracruz.

Ban tổ chức triển khai cho biết thêm khoảng tầm 300 di dân,phần rộng lớn là phái nam đã tách ngoài đoàn và nhắm đến tè bang Veracruz ở miền đông đúc Mexico.

Many non-EXO-L netizens mistakenly thought that Lay had left the group.

Thậm chí, nhiều người yêu thích KPOP ko nên là EXO-L còn lầm lẫn rằng Lay tiếp tục rời ngoài nhóm.

JinE went on hiatus in the same month, and due lớn health issues,she officially left the group in October 2017.

JinE dừng sinh hoạt vô nằm trong mon tê liệt, và bởi yếu tố mức độ khoẻ,cô tiếp tục đầu tiên rời ngoài nhóm vô mon 10 năm 2017.

In May 2011,Thunder revealed that former thành viên Sang Bae left the group due lớn his poor health.

Tháng 05 năm 2011,Thunder bật mí rằng cựu member Sang Bae đã tách nhóm vì như thế nguyên nhân sức mạnh.

He sent a‘thank you, I love you guys',and then it showed“Eden Hazard left the group”.

Xem thêm: tome là gì

Anh ấy gửi tin nhắn nhắn‘ Cảm ơn, tôi yêu thương những bạn',sau tê liệt Hazard rời group chat.

On August 29, năm 2016, AJ announced that his contract had expired with NH Media andofficially left the group.

Vào ngày 29 mon 8 năm năm 2016, AJ thông tin rằng ăn ý đồng của anh ý đã không còn hạn với NH Media vàchính thức rời ngoài nhóm.