lose track of time là gì

Thật đơn giản để mất mặt vệt thời gian và chi ra hàng tiếng đồng hồ để hoàn trở thành những trọng trách ko cần thiết lắm.

It can be easy to lose track of time in the days leading up to a test, and as a result, a lot of students resort to cramming the night before a test;

Bạn đang xem: lose track of time là gì

Sẽ rất đơn giản mất trấn áp thời gian tiếp thu kiến thức vô những ngày sát kì thi đua, và thành phẩm là, thật nhiều học viên cần nhồi nhét kỹ năng và kiến thức vô tối trước kì thi;

Munich's fabulous calmness conjointly with its mesmerizing andprofoundly old view is known to grasp you and make you lose track of time.

Xem thêm: spiky là gì

Sự điềm tĩnh tuyệt hảo của Munich kết phù hợp với ý kiến cũkỹ tràn say đắm hoặc và thâm thúy của nó được biết là thâu tóm các bạn và khiến cho các bạn mất vết tích của thời gian.

Xem thêm: người mỹ tiếng anh là gì

The lack of routine makes it easy to lose track of how much screen time our kids are getting.

It's easy to lose track of approvals and get feedback in time to meet client deadlines.

Thật đơn giản quên theo đuổi dõi phê duyệt và nhận phản hồi kịp thời nhằm thỏa mãn nhu cầu thời hạn của quý khách hàng.