ly hôn tiếng anh là gì

Bản dịch của "ly dị" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: ly hôn tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

người ly hôn vợ {danh từ}

VI

người ly hôn chồng {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo đòi văn cảnh của "ly dị" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "divorcee" nhập một câu

The neder of a widow or a divorcee is also binding once uttered.

Xem thêm: yogurt đọc tiếng anh là gì

She is a divorcee, her husband having abandoned her soon after marriage for his girlfriend.

Harry meets an attractive but judgemental divorcee through a dating service, and this leads lớn some conflict between the two main characters.

The woman, a divorcee, also claimed that the officer had married her in a temple, but when she asked him lớn re...

Xem thêm: newsfeed là gì

Would a future a divorcee would be any happier for you?

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "ly dị" nhập giờ Anh

hành động quái ác dị danh từ