make down là gì

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

I'm not sure that is an actual English phrase that we use. I have never heard it before.

0 lượt thích

Câu vấn đáp được Review cao

Xem thêm: we có nghĩa là gì

It might be referring lớn traveling somewhere.

For instance, someone might say, "I'll see you if I make it down there".

This means "I'll see you if I travel lớn where you are".

You can also use the word "up" or "over" instead of "down" depending on if the location is North or South of where you are. If the location is North of where you are, you can use "up". The word "over" can be used for any direction.

Xem thêm: bill tiếng anh đọc là gì

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cao kĩ năng ngữ điệu của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không lấy phí ✍️✨.

Đăng ký