make it to là gì

Ðây là ChươngTrình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài xích 245. Phạm Văn van lơn kính kính chào quí vị thính fake. Hôm ni tất cả chúng ta nghe chuyện vô Chủ nhật cho tới Larry chuẩn bị thực hiện tiệc chào chúng ta lại ăn trong nhà ông nhân thời cơ nam nhi ông và mái ấm gia đình về thăm hỏi. Larry is going to tướng have friends over to tướng his house next Sunday. Ông căn vặn những bạn: Are you không tính phí on Sunday? Would you lượt thích to tướng come? Quý khách hàng đem rảnh hôm công ty nhật không? Quý khách hàng cho tới dự được không? How about you, Max? Can you make it? Còn anh thì sao anh Max? anh cho tới dự được không? Make it=một trở nên ngữ (idiom) Tức là đạt được, thực hiện được, thành công xuất sắc. We just made it to tướng the hospital when the baby arrived.=Chúng tôi vừa vặn kịp cho tới ngôi nhà thương thì đúng vào khi em bé bỏng sinh rời khỏi. Did you pass the final exam? Quý khách hàng đem đỗ kỳ đua cuối khóa không? –No, I didn’t make it=không, tôi đua rớt. Ðến giờ bắt đầu=(It’s ) time to tướng get started. Soccer=bóng đá. Have fun=vui. Look forward to=mong đợi. We’re looking forward to tướng seeing all of you at the buổi tiệc nhỏ.=chúng tôi chờ mong được bắt gặp chúng ta ở buổi tiệc. I’m looking forward to tướng hearing from you=tôi mong đợi nghe tin cẩn chúng ta. (Look forward to tướng + verb-ing). Look down on someone.=coi coi thường người không giống. When she married the quấn, she looked down on the office co-workers she had worked with.=khi lấy ông công ty rồi cô tao tỏ vẻ coi coi thường chúng ta thư ký vô văn chống Khi xưa cô nằm trong thực hiện công cộng. Look up=tìm nghĩa chữ, tiến thủ triển. If you don’t understand a word, look it up in a good dictionary.=nếu thiếu hiểu biết nhiều nghĩa một chữ, các bạn hãy tra vô tự động điển. Things are looking up for downtown businesses.=các cửa ngõ tiệm bên trên phố thời điểm này đang được kinh doanh trở nên tân tiến. Oil stocks are looking up these days.=giá CP khí đốt thời điểm này càng tăng. Look someone up=tới thăm hỏi ai. If you ever get to tướng Washington, look mạ up.=nếu chúng ta đem khi cho tới Washington, rẽ thăm hỏi tôi nhé!

Cut 1

Bạn đang xem: make it to là gì

Story Interlude: Larry’s Party

Larry: And... we’re off the air.

Max, Kathy, you know.. my son and his family are coming to tướng visit next week.

And we’re going to tướng have some people over to tướng our house next Sunday.

Are you không tính phí on Sunday? Would you lượt thích to tướng come?

Kathy: Oh, I’d love to tướng, Larry.

It would be great to tướng meet your son.

He lives in Dallas, doesn’t he?

Larry: Unh hunh.

How about you, Max? Can you make it?

Max: I’m not sure. I’d love to tướng come, but John has a big soccer game.

And, you know....

Larry: Well, maybe you can come after the game?

We’d love to tướng see you and Karen.

And my grandchildren are about John’s age.

I’m sure he’d have fun.

Max: OK. We’ll definitely try to tướng come. [definitely=certainly]

Thanks for the invitation.

SFX: Elizabeth enters

Larry: Oh, Elizabeth.

Can you and Boris come to tướng our house this Sunday?

We’re going to tướng have a small buổi tiệc nhỏ. My son and his family are visiting.

Eliz: Sunday afternoon? Oh, that would be great.

What time?

Larry: Oh, anytime between two and five.

It’s very informal. [rất thân thiết, ko trịnh trọng]

Eliz: Wonderful. We’ll be looking forward to tướng it.

(pause)

Larry: OK, everyone. Time to tướng get started. Ready for Functioning in Business.

Vietnamese Explanation

Phần cho tới là phần Anh Ngữ dịch vụ thương mại Trung cấp cho Functioning in Business, một lịch trình Anh ngữ nhằm mục đích mục tiêu trình làng giấy tờ thủ tục và văn hóa truyền thống vô thương ngôi trường Hoa Kỳ. Trong đoạn tới—Ôn lại, Phần 6, Review, Part 6-- tao nghe mẩu hội thoại thân thích ông Blake và ông Epstein sau khoản thời gian bà Shirley Graham kể từ chối ko mua sắm người máy của hãng sản xuất ông Blake.

Cut 2

FIB Opening

FIB MUSIC lead-in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to tướng Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “Review, Part 6.”

This program reviews some important conversations and language functions.

Vietnamese Explanation

Trong phần cho tới, tao nghe Gary và Elizabeth bàn về mẩu hội thoại thân thích ông Blake và ông Epstein. This conversation provides some good examples of language for expressing feelings and for talking about the future.=Mẩu đàm thoại này cho biết thêm những tỉ dụ chất lượng tốt về ngữ điệu dùng để làm trình diễn miêu tả tình cảm (buồn hoặc vui mừng, hoặc thất vọng) và nhằm nói tới ý định sau này. To decide=quyết toan. Nhận xét: Sau động kể từ to tướng decide hoàn toàn có thể người sử dụng một động kể từ tuy nhiên nên đem to tướng cút trước: decide + to tướng verb (quyết toan thực hiện gì). He decided to tướng stay trang chủ this afternoon. Decide + not to tướng + verb. (=quyết toan ko thực hiện gì) Ms. Graham decided not to tướng buy the robots from International Robotics. Decide + that clause: The jury decided that she could compete in the shooting test. Ban giám khảo ra quyết định mang đến cô tao tham gia dự thi phun súng. Decide + who/ what/ when/whether/which. Have you decided what (which dress) to tướng wear to tướng the senior prom? Quý khách hàng toan khoác áo gì (áo nào) để tham gia tiệc nhảy đầm chất lượng tốt nghiệp trung học? Have you decided when to tướng tệp tin for income tax? Quý khách hàng toan lúc nào mới mẻ khai thuế lợi tức? Have you decided where to tướng build your new house? Quý khách hàng toan lựa chọn điểm nào là nhằm xây nhà ở mới? Decide in favor of=chấp thuận. Management decided in favor of a pay increase.=Ban cai quản trị doanh nghiệp đồng ý tăng lương lậu mang đến nhân viên cấp dưới. Trái lại: decide against, chưng vứt. Management decided against a pay increase.

Cut 3

Story Review: Elizabeth and Gary

Larry: Review

Xem thêm: jeans đọc tiếng anh là gì

Today we are going to tướng listen to tướng two conversations between Mr. Blake and Mr. Epstein.

Eliz: This week we’re reviewing some conversations from earlier shows.

Gary: And we’re paying special attention to tướng important language functions in these conversations.

Eliz: Today we are going to tướng listen to tướng two conversations between Mr. Blake and Mr. Epstein.

The first conversation took place on June thirteenth of last year.

Mr. Epstein’s quấn, Shirley Graham, had decided not to tướng buy robots from Mr. Blake’s company.

Gary: This conversation provides some good examples of language for expressing feelings and for talking about the future.

Eliz: Let’s listen.

Vietnamese Explanation

Sau đó là những câu trình diễn miêu tả tình thân vui mừng buồn. Ông Blake tuyệt vọng sau khoản thời gian ko bán tốt người máy. Ông Epstein cũng buồn vì thế ý kiến đề nghị của ông bị bà xếp Shirley Graham chưng vứt. Well, it’s too bad, but I guess things worked out the way we thought they might. Thật là không mong muốn, tuy nhiên tôi cũng phỏng chừng từng chuyện tiếp cận thành phẩm như tất cả chúng ta vẫn nghĩ về là bọn chúng tiếp tục vì vậy. I’m not happy about this. Tôi buồn về chuyện này. It’s just too bad I couldn’t convince Shirley. Thật là không mong muốn tôi ko thuyết phục được Shirley. She’s under a lot of pressure here to tướng get this operation going by October. Bà chịu đựng nhiều áp lực đè nén (sức ép) vô thương hiệu nên thực hiện mang đến dự-án sẵn sàng sinh hoạt trước mon 10. Prospective customers=thân công ty sau này. Prospective candidates=thí sinh đem triển vọng. Cách người sử dụng chữ still. Still (adj) still water=mặt nước yên bình, nước tù; still night=đêm yên lặng tĩnh, still life=tĩnh vật (trong bức họa); still (adv.) (=nevertherless). She’s probably out. Still, you could try calling her.=Cô tao có lẽ rằng cút vắng vẻ. Tuy nhiên, anh test gọi coi. Still (adv.) (vẫn còn). Do you still love her? Anh còn yêu thương cô tao nên không?

Cut 4

Dialog: FIB Dialog, Epstein and Blake

Larry: Dialog

Larry: This conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein took place on June thirteenth of last year.

Epstein: Well, it’s too bad, but I guess things worked out the way we thought they might.

Blake: Yeah, but this has been a valuable experience for us.

Now we know what our biggest problem will be with the North American market.

Epstein: Well, for mạ, of course, I’m still not happy. [still=vẫn còn]

I think your machinery is the best on the market.

It’s just too bad that I... we couldn’t convince Shirley.

Still, I can understand her point, too. [Still=nevertheless, song, tuy vậy. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể cảm thông với lập ngôi trường của bà ấy.]

She’s under a lot of pressure here to tướng get this new operation going by October.

Blake: Sure.

Epstein: So listen, what are your plans from here?

Blake: Well, tomorrow I’m flying to tướng Thành Phố New York in the afternoon to tướng meet with some prospective customers.

Epstein: I certainly wish you the best of luck out there.

Blake: Thank you.

Epstein: Also, I’d lượt thích to tướng ask if you could just keep in touch later.

I’m very interested to tướng know what happens.

In the future, we never know what’s going to tướng happen.

But it may be possible for us to tướng work together.

Blake: Okay. I certainly will, Mike.

Epstein: One other thing. What are you doing this afternoon?

Blake: Well, I have no plans.

Epstein: Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in Đài Loan Trung Quốc.

I have a membership in a golf club just across the Bay here, and I’ve made some reservations. [Bay=metropolitan area surrounding San Francisco.]

Would you lượt thích to tướng join mạ in a round of golf this afternoon?

Blake: That sounds lượt thích a great idea. Sure.

Epstein: Good, the weather’s fine.

Blake: Okay. Let’s go.

Epstein: Great. I’d just love to tướng get out of this office today.

Blake: Great.

Xem thêm: deconstructed là gì

Epstein: Let’s go.

Vietnamese Explanation

Xin lưu ý: Nếu quí vị đem điều gì vướng mắc về kiểu cách vạc âm, văn phạm, cơ hội hành văn hoặc chấm câu, van lơn nhấn vào nút E-mail ở cuối bài học kinh nghiệm này và gửi thắc mắc về mang đến Cửa Hàng chúng tôi. Hay hoàn toàn có thể gửi E-mail về [email protected]. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực trả lời vướng mắc của quí vị. Quí vị vừa vặn học tập xong xuôi bài xích 245 vô ChươngTrình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn van lơn kính kính chào quí vị thính fake và van lơn hứa tái ngộ vô bài học kinh nghiệm tiếp nối.