mì đọc tiếng anh là gì

Bản dịch của "mì" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: mì đọc tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo dõi văn cảnh của "mì" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "wheat flour" nhập một câu

Baked goods made from wheat flour fermented with certain micro-organisms may be tolerated by celiac disease patients, according vĩ đại new research.

Xem thêm: pig đọc tiếng anh là gì

Instead of using wheat flour, potato, rice, soy, amaranth, quinoa, buckwheat, or bean flour must be substituted.

Xem thêm: incoherent là gì

So why should a price hike in the price of wheat flour turn out vĩ đại be a political issue?

Brown bread, despite being advertised as made from whole wheat, is not really made from 100% whole wheat flour.

The crust, made of rice, soy and wheat flour, is matured for 10 days with yeast, making it easily digestible.