mistakes nghĩa là gì

/mis'teik/

Thông dụng

Danh từ

Lỗi, sai lầm đáng tiếc, lỗi lầm
to make a mistake
lầm, lầm lẫn; vì thế sơ suất
and sánh mistake
(thông tục) không thể nghi hoặc gì nữa
It's hot today and no mistake
Không còn nghi hoặc gì nữa thời điểm ngày hôm nay trời nóng

Động kể từ .mistook; .mistaken

Phạm sai lầm đáng tiếc, phạm lỗi
Hiểu sai, hiểu lầm
Lầm, lầm lẫn
to mistake someone for another
lầm ai với cùng một người khác
there is no mistaken
không thể nào là lầm được
there is no mistake the house
không thể nào là lầm mái ấm được

hình thái từ

  • past : mistook
  • PP : mistaken

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

rối

Giải quí VN: Lỗi xây dựng thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) và được đưa ra khi người tao vạc hiện tại một con cái thâm thúy thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể khiến cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mày trăng, người tao vẫn vạc hiện tại được một lỗi xây dựng vô công tác của NASA (cơ quan tiền không khí Hoa Kỳ). Lỗi này vẫn tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mày trăng là ngôi trường đẩy chứ không hề cần ngôi trường mê hoặc. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không về bên trái ngược khu đất tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

Kỹ thuật công cộng

hỏng hóc

Giải quí VN: Lỗi xây dựng thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) và được đưa ra khi người tao vạc hiện tại một con cái thâm thúy thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể khiến cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mày trăng, người tao vẫn vạc hiện tại được một lỗi xây dựng vô công tác của NASA (cơ quan tiền không khí Hoa Kỳ). Lỗi này vẫn tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mày trăng là ngôi trường đẩy chứ không hề cần ngôi trường mê hoặc. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không về bên trái ngược khu đất tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

Bạn đang xem: mistakes nghĩa là gì

Xem thêm: pig đọc tiếng anh là gì

lỗi, sai sót
lỗi

Giải quí VN: Lỗi xây dựng thực hiện cho 1 công tác hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang đến thành quả sai, hoặc vỡ lẽ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) và được đưa ra khi người tao vạc hiện tại một con cái thâm thúy thực làm ra rối loàn cho 1 trong số mạch năng lượng điện của sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này hoàn toàn có thể khiến cho kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mày trăng, người tao vẫn vạc hiện tại được một lỗi xây dựng vô công tác của NASA (cơ quan tiền không khí Hoa Kỳ). Lỗi này vẫn tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mày trăng là ngôi trường đẩy chứ không hề cần ngôi trường mê hoặc. Các phi hành gia hoàn toàn có thể đang không về bên trái ngược khu đất tin cậy còn nếu như không vạc hiện tại được lỗi này.

lỗi lầm
sai lầm

Kinh tế

nhầm lẫn
mutual mistake
sự nằm trong thiếu sót lẫn
mutual mistake
sự nằm trong lầm lẫn (của cả nhị bên)
sai lầm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aberration , blooper * , blunder , boo-boo , bungle , confusion , delusion , erratum , false move , false step , fault , faux pas , flub * , fluff * , gaffe , illusion , inaccuracy , inadvertence , lapse , misapplication , misapprehension , miscalculation , misconception , misinterpretation , misjudgment , misprint , misstatement , misstep , muddle , neglect , omission , overestimation , oversight , slight , slip , slip of tongue , slipup * , snafu * , solecism , trip * , typographical error , underestimation , incorrectness , miscue , slip-up , trip , boner , bull , catachresis , error , fallacy , faux pas. impropriety , freudian slip , inadvertency , malapropism , misperception , misunderstanding , paralogism , pratfall , typo
verb
addle , be off the mark , be wrong , blunder , botch * , bungle , confound , confuse , deceive oneself , err , fail , get wrong , goof * , have wrong impression , jumble , lapse , make a mess , misapprehend , miscalculate , misconceive , misconstrue , miscount , misdeem , misinterpret , misjudge , misknow , misread , miss , miss the boat , not know , omit , overestimate , overlook , put foot in , slip * , slip up * , snarl , take for , tangle , underestimate , miscue , slip , slip up , stumble , trip up , mix up , balk , bloomer , blooper , bobble , boner , erratum , error , faux pas , folly , misstep , omission , oversight , slipup

Từ trái ngược nghĩa