on process là gì

Research on the process of lovastatin technology for drug preparation”.

Đề tài“ Nghiên cứu vớt quy trình technology pha chế lovastatin thực hiện thuốc”.

Bạn đang xem: on process là gì

Tôi tiếp tục cốgắng vô hiệu một vài bí hiểm của quá trình.

She focused on the process of bringing basic medical services and health rights to tát women and children in the villages of East Africa.

Bà triệu tập vào quá trình đưa đến những công ty y tế cơ phiên bản và nghĩa vụ và quyền lợi sức mạnh mang lại phụ phái nữ và trẻ nhỏ bên trên những ngôi làng mạc ở Đông Phi.

Along with the plans for the platform's expansion,Zhou also commented on the process by which Binance chooses which digital assets to tát tư vấn.

Cùng với những plan không ngừng mở rộng nền tảng,Chu đã và đang comment về quy trình tuy nhiên sàn thanh toán giao dịch Binance chọn gia sản chuyên môn số này nhằm tương hỗ.

It looks for the potential to tát change the way students think about themselves andto focus more on the process of achievement rather than vãn the outcome.

Nó thám thính kiếm tiềm năng để thay thế thay đổi cơ hội học viên nghĩ về về phiên bản thân thiện vàtập trung nhiều hơn thế vào quá trình đạt được rộng lớn là sản phẩm.

Cooking Fever goes a bit in the direction of time management,serving customers more than vãn focusing on the process of standing in the kitchen.

Cooking Fever lại theo dõi hơi hám quản lý và vận hành thời hạn,phục vụ thực khách rộng lớn việc triệu tập vào quá trình đứng phòng bếp.

For you, advice you on the process and help you to tát make a choice if you are unsure what fits best.

Cho các bạn, tư vấn cho mình về quy trình và khiến cho bạn thể hiện lựa lựa chọn nếu như bạn ko chắc chắn rằng điều gì là tương thích nhất.

In the case of sterile APIs, data on the process for sterilization of the API including validation data should be included in the PD.

Trong tình huống những API vô trùng, số liệu về quy trình thanh trùng của API bao gồm tài liệu xác nhận nên được bao hàm nhập PD.

Looking Back on the Process of International Economic Integration after 30 Years of Renovation.

Điểm lại những trở nên tựu của quá trình hội nhập tài chính quốc tế sau 30 năm của nước Việt Nam.

The family is on the process of choosing his successor among the three adopted sons, one of which is Rui.

Các mái ấm gia đình đang được trong quá trình lựa lựa chọn người tiếp sau của chính nó trong số tía người nam nhi, một trong số này là Rui.

If you open task manager, right-click on the process and choose Open tệp tin location, you will be able to tát find the source location for the.

Nếu các bạn phanh trình task manager, nhấp loài chuột nên vào quy trình và lựa chọn Open tệp tin location,, các bạn sẽ hoàn toàn có thể thám thính địa điểm mối cung cấp mang lại quy trình.

Xem thêm: twerk nghĩa là gì

This museum of funeral culture features exhibitions on the process of cremation, mummification, and other types of body toàn thân preservation.

Bảo tàng văn hóa truyền thống tang lễ này còn có nhiều triển lãm về quá trình hỏa táng, ướp xác và những loại bảo vệ khung hình không giống.

We focus on the process- from concept and design- through to tát the manufacturing and the everyday use of the product.

Chúng tôi triệu tập vào quy trình của người tiêu dùng kể từ ý tưởng và kiến thiết cho tới việc phát hành và dùng thành phầm từng ngày.

Becoming an APEC thành viên has had a positive impact on the process of reform, integration and development of Viet Nam.

Bản thân thiện việc nhập cuộc APEC vẫn với hiệu quả tích rất rất đến tiến thủ trình cải tân, hội nhập và cải cách và phát triển của nước Việt Nam.

Focuses on the process, experience, and stories of the people who come here on a trip to tát the United States.

Hiển thị triệu tập vào quy trình, trải nghiệm và mẩu truyện của những người dân vẫn trải qua trên đây bên trên hành trình của mình cho tới Hoa Kỳ.

However, they had to tát all agree on the process they would use and the allocation.

Tuy nhiên, toàn bộ đều nên đồng ý với quá trình mà người ta lựa chọn và sự phân chia số chi phí cơ.

The US often focuses more on the process of resolving the disputes rather than vãn the outcome.

Mỹ thông thường triệu tập nhiều hơn thế vào tiến thủ trình giải quyết và xử lý những tranh giành chấp bờ cõi rộng lớn là sản phẩm.

If I were to tát pin a label on the process through which the world has passed in recent years, it would be“realignment.”.

Nếu phải để thương hiệu cho quá trình tuy nhiên trái đất vẫn trải qua chuyện trong mỗi năm thời gian gần đây, tôi tiếp tục chọn“ tái mét tổ chức triển khai.”.

Becoming an Apec thành viên has had a positive impact on the process of reform, integration and development of Vietnam.

Bản thân thiện việc nhập cuộc APEC vẫn với hiệu quả tích rất rất đến tiến thủ trình cải tân, hội nhập và cải cách và phát triển của nước Việt Nam.

Level, which is based on the process of light absorption into the cells.

This leads to tát gross effects on the process of digestion of a very different nature.

Xem thêm: empire là gì

Điều này kéo theo sản phẩm tổng thể đối với quá trình hấp thụ với tính chất phong phú và đa dạng nhất.

The information we share outside the data centermay be shared with staff based on the process and storage of said data.

Thông tin yêu Shop chúng tôi share phía bên ngoài Khu vực tài chính châu Âu hoàn toàn có thể đượcchia sẻ với nhân viên cấp dưới dựa trên quy trình và tàng trữ tài liệu trình bày trên.