option nghĩa là gì

/'ɔpʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự lựa chọn, quyền lựa chọn
to make one's option
lựa chọn
I haven't any option in the matter
tôi không tồn tại ngẫu nhiên sự lựa lựa chọn này vô yếu tố này (tức là với quyền quyết định)
Vật được chọn; điều được chọn
Quyền giao thương CP (với thì giờ và giá bán tấp tểnh rõ) (ở sở thanh toán giao dịch bệnh khoán)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự lựa lựa chọn, luật lựa chọn

Y học

danh kể từ sự lựa chọn, quyền lựa lựa chọn vật được lựa chọn, điều được lựa chọn quyền giao thương cổ phần

Ô tô

Danh mục phụ khiếu nại tự động chọn

Xây dựng

ứng lựa

Điện

kiểu tùy chọn

Kỹ thuật công cộng

luật lựa chọn
lựa chọn
Independent Option (IO)
lựa lựa chọn độc lập
Network Terminal Option (NTO)
lựa lựa chọn kết cấu mạng
OPT (option)
sự lựa chọn
option (OPT)
sự lựa chọn
option list
danh sách những lựa chọn
option table
bảng lựa chọn
Programmable Option Devices (POD)
các vũ khí tùy lựa chọn với năng lực xây dựng được / những vũ khí lựa lựa chọn theo gót chương trình
time-sharing option (TSO)
sự lựa lựa chọn phân thời
TSO (timesharing option)
sự lựa lựa chọn share thời gian
mục chọn
phương án
sự lựa chọn
time-sharing option (TSO)
sự lựa lựa chọn phân thời
TSO (timesharing option)
sự lựa lựa chọn share thời gian

Kinh tế

quyền chọn
American option
quyền lựa chọn loại Mỹ
at the money option
quyền lựa chọn đích thị giá
buy back option
quyền tìm hiều để mua lại
call option
quyền lựa chọn mua
call option
quyền tìm hiều để mua cấp đôi
call-of-more option
quyền tìm hiều để mua được cấp đôi
call-of-more option
quyền tìm hiều để mua cấp đôi
cash stock index option
quyền lựa chọn chỉ số (thị ngôi trường kinh doanh thị trường chứng khoán, bảo hiểm)
compensatory stocks option
quyền tìm hiều để mua CP đền rồng bù
conventional option
quyền lựa chọn thông thường
conversion option
quyền lựa chọn đem đổi
covered option
quyền lựa chọn với bảo đảm
covered put option
quyền lựa chọn cung cấp với bảo chứng
currency option
quyền tìm hiều để mua hoặc bán
day-to-day option
quyền tìm hiều để mua bán sản phẩm ngày
day-to-day option
quyền lựa chọn giao thương từng ngày
delivery at seller's option
giao mặt hàng theo gót quyền lựa chọn thời hạn của mặt mũi bán
double option
quyền lựa chọn kép
double option
quyền tìm hiều để mua hoặc bán
European option
quyền lựa chọn loại Châu Âu
exercise of an option
hành sử quyền lựa chọn (mua, cung cấp cổ phiếu)
exercise of an option
hành sử quyền lựa chọn (mua, cổ phiếu)
first option
quyền lựa chọn mua
in-the-money-option
quyền tìm hiều để mua vô giá
incentive stock option
quyền lựa chọn kinh doanh thị trường chứng khoán khích lệ
lapsed option
quyền lựa chọn (mua bán)
lease-option agreement
hợp đồng mướn với quyền lựa chọn mua
listed option
quyền lựa chọn vô danh sách
local option
quyền lựa chọn của người dân địa phương
naked điện thoại tư vấn option
quyền tìm hiều để mua khống
naked option
quyền lựa chọn khống
naked option
quyền lựa chọn không tồn tại bảo đảm
naked put option
quyền lựa chọn cung cấp khống
non traded option
quyền lựa chọn ko giao thương được
non traded option
quyền tìm hiều để mua ko cung cấp được
option account
tài khoản quyền chọn
option agreement
hợp đồng quyền chọn
option buyer
người mua sắm quyền lựa chọn (trên thị ngôi trường với quyền chọn)
Option Contract
hợp đồng quyền chọn
option dealer
người thanh toán giao dịch quyền chọn
option dealer
người sale quyền chọn
option dealing
giao dịch quyền tìm hiều để mua (cổ phiếu)
option exchange contract
hợp đồng nước ngoài ăn năn với quyền chọn
option exercise price
giá triển khai quyền chọn
option holder
người sở hữu quyền chọn
option market
thị ngôi trường với quyền chọn
option money
tiền mua sắm quyền chọn
option mortgage
thế chấp quyền chọn
option mutual fund
quỹ tương hỗ quyền chọn
option on debt instruments
quyền lựa chọn giao thương ngược phiếu
option on future
quyền lựa chọn bên trên những phù hợp đồng kỳ hạn
option on interest rate futures
quyền tìm hiều để mua hoặc cung cấp phù hợp đồng trái phiếu kỳ hạn
option premium
tiền bịa cọc (phí) mua sắm quyền chọn
option price
giá quyền lựa chọn (trên thị ngôi trường với quyền chọn)
option seller
người cung cấp quyền chọn
option series
chuỗi quyền chọn
option spread
tản khai quyền chọn
option taker
người lấy quyền chọn
option to tát buy
quyền lựa chọn mua
option to tát double
quyền lựa chọn song (quyền tìm hiều để mua và cung cấp cổ phiếu)
option to tát double
quyền lựa chọn cấp đôi
option to tát double
quyền tìm hiều để mua và bán
option writer
người cung cấp quyền chọn
option writer
người ký vạc quyền chọn
out-of-the-money option
quyền lựa chọn ngoài giá
out-of-the-money option
quyền lựa chọn thất bại lỗ
purchaser of an option
bên mua sắm quyền chọn
put and điện thoại tư vấn (option)
quyền lựa chọn (đôi) mua sắm và cung cấp cổ phiếu
put and điện thoại tư vấn option
quyền lựa chọn cung cấp và mua
put option
quyền lựa chọn bán
put-of-more option
quyền lựa chọn cung cấp cấp đôi
put-of-more option
sự tăng quyền lựa chọn bán
qualifying stock option
quyền lựa chọn CP để sở hữu đầy đủ tư cách
seller of a điện thoại tư vấn option
người cung cấp quyền tìm hiều để mua (chứng khoán)
seller of a put option
người cung cấp quyền lựa chọn cung cấp (chứng khoán)
seller's option
quyền lựa chọn của mặt mũi bán
seller's option
quyền lựa chọn của những người bán
seller's option to tát double
quyền lựa chọn song của mặt mũi bán
series of option
sê ri quyền chọn
share option
quyền tìm hiều để mua cổ phiếu
ship's option
quyền lựa chọn của tàu
single option
quyền lựa chọn đơn
spread option
quyền lựa chọn tản khai
stock option
quyền lựa chọn (mua hoặc bán)
stock option
quyền tìm hiều để mua cổ phiếu
traded option
quyền lựa chọn hoàn toàn có thể thương lượng được (mua cung cấp bệnh khoán)
traded option
quyền lựa chọn đang được mua sắm bán
traditional option
quyền lựa chọn truyền thống
transaction at buyer's option
giao dịch mặt mũi mua sắm với quyền lựa chọn lựa
uncovered option
quyền lựa chọn ko được bảo chứng
underwater option
quyền lựa chọn với giá bán tuột xuống
quyền lựa chọn (mua hoặc cung cấp cổ phiếu)
Option là quyền cung cấp hoặc mua sắm một khuôn khổ mặt hàng hoá rõ ràng này ê như CP, sắt kẽm kim loại quý hoặc trái khoán Kho bạc theo gót một giá bán tiếp tục xác lập trước vô một khoản thời hạn này ê.
quyền lựa chọn (mua) quyền nhiệm ý
sự chọn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advantage , benefit , choice , claim , dibs * , dilemma , discretion , druthers , election , flipside , franchise , không tính tiền will * , grant , license , opportunity , other side of coin , pickup , preference , prerogative , privilege , right , selection , take it or leave it , alternative , decision , feature , item , vote

Từ ngược nghĩa