out tiếng anh là gì

Ví dụ về phong thái dùng

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…

Biểu vật đã cho chúng ta thấy... với khunh hướng tăng lên, đạt đỉnh ở... rồi ổn định tấp tểnh tại mức...

Bạn đang xem: out tiếng anh là gì

Where can I find out if I am entitled to tát receive disability benefits?

Tôi hoàn toàn có thể coi bản thân với có được trợ cung cấp tật nguyền ko ở đâu?

I'd appreciate it if you would kiểm tra out my new trang web at…

Bạn hãy coi trang web mới nhất... của tớ nhé.

Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, ví we will have to tát cancel your order.

Rất tiếc rằng những món đồ này giờ không hề nữa/đang không còn sản phẩm, vậy nên Cửa Hàng chúng tôi nên bỏ lô hàng của quý khách hàng.

Could you help bầm fill out the form?

Bạn hoàn toàn có thể canh ty tôi điền khuôn đơn này được không?

to be lượt thích a fish out of water

không tự do thoải mái vì như thế lạc lõng nhập môi trường xung quanh mới nhất

I would lượt thích to tát kiểm tra out, please.

Làm ơn cho tới tôi thực hiện giấy tờ thủ tục trả chống.

to flunk out

bị xua đuổi ngoài ngôi trường vì như thế sản phẩm học hành xoàng

to measure sth out

Xem thêm: pig đọc tiếng anh là gì

cân đong cái gì từ 1 lượng to hơn

to come out

tuyên tía công khai minh bạch bản thân là kẻ đồng tính

to trick sth out of sb

lừa phỉnh nhằm lấy đồ vật gi của người nào

to sound sb out

trả căn vặn ai nhằm thám thính hiểu về một yếu tố

to blot out

làm cho tới đồ vật gi trở thành xoàng cần thiết

to sop sth out

nói nhi nhí cái gì Khi đang được nức nở

to be drown out

bị lụt lội phait lánh ngoài ngôi nhà

to speak out

Xem thêm: awl là gì

lên giờ nêu ý kiến của tớ

to drive sth out

buộc ai thoát khỏi một địa điểm