paid to là gì

Ý nghĩa của paid nhập giờ Anh

paid

verb

Bạn đang xem: paid to là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/peɪd/ us /peɪd/

past simple and past participle of pay

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

paid

adjective

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/peɪd/ us /peɪd/

being given money for something:

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của paid kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

paid | Từ điển Anh Mỹ

paid

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/peɪd/

past simple and past participle of pay

(Định nghĩa của paid kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

paid | Tiếng Anh Thương Mại

paid

adjective

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/peɪd/ us

high-paid/best-paid He has been called Britain's highest-paid civil servant.

Xem thêm

(Định nghĩa của paid kể từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

A1

Bản dịch của paid

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

(pay的過去式及過去分詞), 付費的, 支付薪金的…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

(pay的过去式及过去分词), 付费的, 支付薪金的…

Xem thêm: hardware là gì

nhập giờ Tây Ban Nha

pasado simple hắn participio pasado de “pay”, remunerado/da [masculine-feminine, singular]…

nhập giờ Bồ Đào Nha

passado e particípio passado de "pay", pago/-ga…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ Nhật

nhập giờ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ Pháp

nhập giờ Catalan

nhập giờ Ả Rập

nhập giờ Ba Lan

nhập giờ Na Uy

nhập giờ Hàn Quốc

nhập giờ Ý

nhập giờ Nga

“pay” の過去形、過去分詞形, 有給(ゆうきゅう)の, 有料(ゆうりょう)の…

pay' fiilinin geçmiş zaman hâli…

payé/-ée, rémunéré/-ée, salarié/-ée…

passat i participi passat de “pay”…

pay الفِعل الماضي والتصريف الثالِث مِن…

passato semplice e participio passato di “pay”…

прош. вр. и прич. прош. вр. от гл. pay…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

pawn

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/pɔːn/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/pɑːn/

Xem thêm: open your book đọc tiếng anh là gì

any one of the eight least valuable pieces in the game of chess

Về việc này

Tác giả

Bình luận