picker là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'pikə/

Bạn đang xem: picker là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu mái ấm đề
 • danh từ

  người hái

 • người nhặt

  Xem thêm: peace là gì

 • đồ há, đồ dùng nạy (ổ khoá)

 • đồ dùng để làm hái, vật dụng nhằm nhặt, vật dụng nhằm bắt

  Xem thêm: astonished là gì

  Từ ngay gần giống

  rag-picker cotton-picker hop-picker pickerel


Từ vựng giờ Anh theo gót mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản