position nghĩa là gì

/pəˈzɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Vị trí, vị trí (của một vật gì)
in position
đúng vị trí, đích thị vị trí
out of position
không đích thị vị trí, ko đích thị vị trí
(quân sự) vị trí
to attack an enemy's position
tấn công một địa điểm địch
Thế
a position of strength
thế mạnh
to be in an awkward position
ở nhập thế khó khăn xử
to be in a false position
ở nhập thế ngược cựa
to be in a position đồ sộ vì thế something
ở nhập một chiếc thế hoàn toàn có thể làm những gì, sở hữu kĩ năng thực hiện gì
Tư thế
eastward position
tư thế đứng khuynh hướng về phía nhộn nhịp (của linh mục khi thực hiện lễ)
Địa vị; chức vụ
social position
địa vị xã hội
a man of high position
người sở hữu vị thế cao
to take a position as typist
nhận một chức tiến công máy
Lập ngôi trường, ý kiến, thái độ
Luận điểm; sự đưa ra luận điểm

Ngoại động từ

Đặt (cái gì) nhập vị trí; tía trí
Xác xác định trí, lưu lại địa điểm (của dòng sản phẩm gì)
(quân sự) đóng góp (quân ở vị trí)

hình thái từ

  • V-ing: positioning
  • V-ed: positioned

Chuyên ngành

Xây dựng

chỗ

Cơ - Điện tử

Vị trí, (v) bịa nhập vị trí

Vị trí, (v) bịa nhập vị trí

Kỹ thuật công cộng

chỗ
địa điểm
đinh vị
Character Position Backward (HPB)
định vị ký tự động phía về
emergency position indicating radio beacon EPIRB
mốc vô tuyến xác định điểm sở hữu thiên tai
horizontal position accuracy
độ đúng mực xác định nằm
hyperbolic position-fixing system
hệ xác định hypebon
Line Position Backward (VPB)
định vị đàng thừng theo phía ngược
point control relay for the normal position
rơle tinh chỉnh hiện trạng xác định của ghi
position fixing
sự xác xác định trí (bằng tọa độ)
position fixing of measurement
định vị
position lever
tay gạt toan vị
position light
đèn toan vị
position location satellite
vệ tinh ma xác định trí
position location system
hệ thống xác định (trí)
position point
điểm toan vị
position stability analysis
sự tính (toán) ổn định xác định trí
position vector
vectơ toan vị
radio position finding
định vị rađiô
radio position fixing
sự xác định vô tuyến
Service Traffic Position (STP)
định vị vận chuyển dịch vụ
switch in normal position
ghi ở địa điểm toan vị
Traffic Operator Position System (TOPS)
hệ thống xác định trong phòng khai quật lưu lượng
định vị

Giải mến EN: In work motion studies, an elemental motion in which an object is placed at a specific location.

Bạn đang xem: position nghĩa là gì

Xem thêm: quaker là gì

Giải mến VN: Trong nghiên cứu và phân tích hoạt động và sinh hoạt thao tác làm việc, một tiềm năng của hoạt động bộ phận được bịa vào một trong những địa điểm ví dụ.

Character Position Backward (HPB)
định vị ký tự động phía về
emergency position indicating radio beacon EPIRB
mốc vô tuyến xác định điểm sở hữu thiên tai
horizontal position accuracy
độ đúng mực xác định nằm
hyperbolic position-fixing system
hệ xác định hypebon
Line Position Backward (VPB)
định vị đàng thừng theo phía ngược
point control relay for the normal position
rơle tinh chỉnh hiện trạng xác định của ghi
position fixing
sự xác xác định trí (bằng tọa độ)
position lever
tay gạt toan vị
position light
đèn toan vị
position location satellite
vệ tinh ma xác định trí
position location system
hệ thống xác định (trí)
position point
điểm toan vị
position stability analysis
sự tính (toán) ổn định xác định trí
position vector
vectơ toan vị
radio position finding
định vị rađiô
radio position fixing
sự xác định vô tuyến
Service Traffic Position (STP)
định vị vận chuyển dịch vụ
switch in normal position
ghi ở địa điểm toan vị
Traffic Operator Position System (TOPS)
hệ thống xác định trong phòng khai quật lưu lượng
sự toan vị
radio position fixing
sự xác định vô tuyến
vị trí

Kinh tế

chức vị
position description
sự tế bào mô tả chức vị
position of trust
chức vị tin yêu cẩn
địa điểm
địa vị
ghi-sê (dùng nhập ngân hàng)
ghi-sê (ngân hàng)
phương vị
thân phận
thân phận, chức vị
thế
tiền mặt mày dự trữ (của ngân hàng)
tình cảnh
tình thế
easy position
tình thế thoải mái (tiền mặt mày dữ trữ rộng lớn rãi)
easy position
tình thế thuận lợi
switch a position
chuyển tình thế của một kỳ hạn qua 1 kỳ hạn xa thẳm hơn
tình trạng
closed position
tình trạng tiền của đóng
exchange position
tình trạng dự trữ nước ngoài hối
forward position
tình trạng dự trữ nước ngoài ăn năn kỳ hạn
net exchange position
tình trạng dự trữ nước ngoài ăn năn ròng
position audit
sự đánh giá hiện tượng công ty
sound financial position
tình trạng tài chủ yếu vững vàng mạnh
square exchange position
tình trạng nước ngoài ăn năn cân nặng bằng
statement of current position
bản report hiện tượng tài chủ yếu lưu động
statement of current position
bản report hiện tượng tài chủ yếu nhập kỳ
tình trạng (tài chánh)
closed position
tình trạng tiền của đóng
tình trạng (tài chính)
sound financial position
tình trạng tài chủ yếu vững vàng mạnh
statement of current position
bản report hiện tượng tài chủ yếu lưu động
statement of current position
bản report hiện tượng tài chủ yếu nhập kỳ
tư thế
tư thế, vị thế, tình thế
vị thế
vị trí
việc làm
việc thực hiện, vị trí

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
area , bearings , district , environment , fix , geography , ground , locale , locality , location , locus , point , post , reference , region , scene , seat , setting , site , situation , space , spot , stand , station , surroundings , topography , tract , whereabouts , arrangement , attitude , ballgame , bearing , carriage , circumstances , condition , deportment , disposition , sườn , habit , how things stack up , lượt thích it is , manner , mien , pass , plight , port , pose , predicament , state , status , strait , the size of it , angle , color , judgment , opinion , outlook , slant , stance , standpoint , view , viewpoint , cachet , capacity , caste , character , consequence , dignity , footing , importance , place , prestige , rank , reputation , sphere , standing , berth , billet , connection , vì thế * , duty , employment , function , job , nine-to-five , occupation , office , profession , role , slot * , spot * , trade , emplacement , placement , posture , orientation , conviction , feeling , idea , mind , notion , persuasion , sentiment , appointment , slot
verb
arrange , array , dispose , fix , lúc lắc out , locate , put , phối , settle , stand , stick , emplace , install , place , site , situate , spot , affirmation , angle , assignment , bearings , belief , class , condition , disposition , importance , job , judgment , locale , location , locus , niche , office , opinion , outlook , placement , point , pose , post , posture , rank , rating , seat , side , situation , slot , stance , standing , standpoint , station , stature , status , tenet , viewpoint

Từ ngược nghĩa