potential nghĩa là gì

/pəˈtenʃl/

Thông dụng

Tính từ

Tiềm năng; tiềm tàng
a potential leader
một lãnh tụ tiềm năng
potential energy
năng lượng tiềm tàng
(vật lý) (thuộc) năng lượng điện thế
potential difference
hiệu số năng lượng điện thế
(ngôn ngữ học) đem khả năng
potential mood
lối khả năng
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) hùng mạnh

Danh từ

Khả năng; tiềm lực
(vật lý) thế; năng lượng điện thế
nuclear potential
thế phân tử nhân
radiation potential
thế bức xạ
a current of high potential
dòng năng lượng điện cao thế
(ngôn ngữ học) lối khả năng

Chuyên ngành

Toán & tin

thế, thế vị
advanced potential
thế vị sớm, thế vị trước
complex potential
thế phức
distortional potential
hàm thế xoắn
logarithmic potential
(giải tích ) thế vị lôga
Newtonian potential
(giải tích ) thế vị Newton
retarded potential
(giải tích ) thế vị trễ
scalar potential
thế vị vô hướng
vector potential
(vật lý ) thế vị vectơ
velocity potential
thế vị vận tốc

Cơ - Điện tử

Thế, thế vị, năng lượng điện thế, tiềm năng, (adj) nằm trong thế

Vật lý

hàm thế

Xây dựng

thế điện
redox potential
thế năng lượng điện ôxi hóa khử

Y học

điện thế, thế
tiềm lực, khả năng

Kỹ thuật cộng đồng

điện áp
breakdown potential
điện áp tiến công lửa
breakdown potential
điện áp phóng điện
current potential
quan hệ dòng-điện áp
drop of potential
độ sụt năng lượng điện áp
electrode potential
điện áp năng lượng điện cực
potential divider
bộ phân chia năng lượng điện áp
potential drop
độ sụt năng lượng điện áp
potential drop
sự sụt năng lượng điện áp
potential gradient
građen năng lượng điện áp
potential transformer
bộ phát triển thành năng lượng điện áp
potential transformer
máy chuyển đổi năng lượng điện áp
single potential
điện áp năng lượng điện cực
zero potential
điện áp vì như thế không
điện thế

Giải mến VN: Số liệu đặc thù , tài năng tạo nên năng lượng điện năng so với một năng lượng điện vô một năng lượng điện ngôi trường.

action potential
thế động tác (sự thay cho song năng lượng điện thế xẩy ra ngang qua chuyện màng tế bào thần kinh)
active potential
điện thế tác dụng
bio-electric potential
điện thế sinh học
breakdown potential
điện thế phóng điện
contact potential
điện thế tiếp giáp
contact potential
điện thế tiếp xúc
difference of potential
hiệu số năng lượng điện thế
drop of potential
độ sụt năng lượng điện thế
earth potential
điện thế đất
Earth Potential Rise (EPR)
nâng cao năng lượng điện thế đất
electrical potential energy
điện thế năng
electrode potential
điện thế cực
equilibrium potential
điện thế cân nặng bằng
floating potential
điện thế phiếm định
floating potential
điện thế thả nổi
glow potential
điện thế chớp sáng
high potential
điện thế cao
high-potential socket
ổ kết nối điện thế cao
inductive potential divider
bộ phân chia năng lượng điện thế cảm ứng
ionization potential
điện thế iôn hóa
membrane potential
điện thế màng
negative potential
điện thế âm
operating potential
điện thế thường
operating potential
điện thế vận hành
PD (potentialdifference)
hiệu năng lượng điện thế
pipe-to-soil potential
điện thế ống-đất
potential difference
hiệu năng lượng điện thế
potential difference
hiệu số năng lượng điện thế
potential difference (PD)
hiệu năng lượng điện thế
potential distribution
phân tía năng lượng điện thế
potential drop
điện thế sụt
potential drop
độ sụt năng lượng điện thế
potential drop
sự thất lạc năng lượng điện thế
potential drop
sụt năng lượng điện thế
potential flow
dòng (điện) thế
potential gradient
građien năng lượng điện thế
potential gradient
gradient năng lượng điện thế
potential regulator
bộ ổn định ấn định năng lượng điện thế
potential transformer
máy phát triển thành áp năng lượng điện thế
relay potential
rơle năng lượng điện thế
resonnance potential
điện thế nằm trong hưởng
retarded potential
điện thế chậm
single potential
điện thế một cực
striking potential
điện thế iôn hóa
thermal potential difference
hiệu năng lượng điện thế sức nóng (của nhì điểm)
zero potential
điện thế vì như thế không
zero potential
điện thế không
zero potential
điện thế triệt tiêu
zero potential
điện thế zero (đất)
thế vị
tiềm năng
asset service potential
tiềm năng công ty tài sản
gross asset service potential
tiềm năng công ty tổng tài sản
hydraulic potential
tiềm năng thủy lợi
hydroelectric potential
tiềm năng thủy điện
potential infinity
vô hạn tiềm năng
potential temperature
nhiệt phỏng tiềm năng
potential test
phép xác lập tiềm năng
production potential
tiềm năng sản xuất
rated potential
công suất khai quật tiềm năng (của một giếng)
rated potential
tiềm năng danh nghĩa
thermodynamic potential
tiềm năng sức nóng động

Kinh tế

tiềm lực
carrying potential
tiềm lực vận tải
economic potential
tiềm lực kinh tế
growth potential
tiềm lực tăng trưởng
market potential
tiềm lực thị trường
potential shipping capacity
tiềm lực vận tải
productive potential
tiềm lực sản xuất
sales potential
tiềm lực phân phối hàng
tiềm lực trừng trị triển
tiềm năng trừng trị triển

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abeyant , budding , conceivable , dormant , embryonic , future , hidden , imaginable , implied , inherent , latent , likely , lurking , plausible , possible , prepatent , probable , quiescent , thinkable , undeveloped , unrealized , within realm of possibility , eventual , potentially , prima facie
noun
ability , aptitude , capability , capacity , potentiality , power , the makings , what it takes , wherewithal , concealed , latent , manque , possibility , possible , promising , undeveloped , unfulfilled , unrealized, promise

Từ trái ngược nghĩa