pressure on là gì

Bản dịch của "put pressure on" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: pressure on là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "put pressure on" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "put pressure on" nhập một câu

In turn this has put pressure on the rental sector and caused rents to lớn rocket.

Xem thêm: dal là gì

I'll never put pressure on our physios, doctors or players.

It's still very early days; we don't want to lớn put pressure on ourselves.

Xem thêm: tome là gì

Social truyền thông and instant issue-based polling mean people know they can put pressure on their elected representatives on a daily basis.

Shortages have put pressure on the naira, causing it to lớn lose more than thở a third of its value in the past year.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "put pressure on" nhập giờ Việt