problem là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ Anh

Thứ tư, 10/5/2017, 10:00 (GMT+7)

Với người phiên bản địa, vô cả văn rằng và văn ghi chép, tùy văn cảnh, chúng ta tiếp tục dùng một loại kể từ không giống nhau cho dù nằm trong ngôi trường nghĩa. Như cách sử dụng của tập thể nhóm kể từ đem nghĩa “vấn đề” bên dưới đấy là một ví dụ.

Bạn đang xem: problem là gì

Problem

Problem là danh kể từ điểm được, dùng nhằm biểu diễn miêu tả việc gì cơ đưa đến phiền toái, trở ngại cần thiết xử lý. Khi rằng problem, thông thường tiếp tục cần thiết solution (giải pháp).

Ví dụ: I have a problem with my phone (Điện thoại của tớ sở hữu trục trặc).

There’s a problem with the Internet connection (Có yếu tố với liên kết internet).

polyad

 

Trouble

Trouble là việc làm phiền, sự trở ngại, hoặc nỗi buồn khiến cho stress. Nó là danh kể từ ko điểm được, chính vì vậy tránh việc dùng mạo kể từ (a, an hoặc the) trước trouble. Nhưng lại có thể nói rằng “some trouble”. Trong khi, trouble còn là một động kể từ. 

Ví dụ: I’ve had similar trouble with this xế hộp before. (Tôi sở hữu yếu tố tương tự động với con xe này trước đó).

I am in trouble with him.(Tôi sở hữu yếu tố với anh ta).

I’m ví sorry đồ sộ cause ví much trouble for you guys.(Tôi rất rất tiếc vì thế tạo ra nhiều yếu tố cho những bạn).

Issue

Issue là danh kể từ điểm được. Xét về chừng nguy hiểm, issue đem nghĩa nhẹ nhõm rộng lớn problem. Issue rất có thể sử dụng với những yếu tố vô việc làm, xã hội… vì thế đường nét nghĩa của issue ám chỉ những ra quyết định (decisions) lệch lạc và sự sự không tương đồng.

Xem thêm: financing là gì

Có thể rằng Social issues (vấn đề xã hội) và political issues (những yếu tố chủ yếu trị). Chứ tránh việc rằng social problems.

Ví dụ: Mary still has some issues with her colleague. (Mary vẫn ko hòa phù hợp với người cùng cơ quan của cô).

Bài luyện tập cách sử dụng của trouble/issue/problem:

1. She usually writes about environmental________.

2. Most students face the________of funding themselves while they are studying.

3. She’s always on a diet. She has________about food.

4. He got into________for not doing his homework.

5. Unemployment is a very real________for graduates now.

6. Stop worrying about their marriage. It isn’t your________.

7. The________of birth control was touched on, but we need đồ sộ examine it in more detail.

Xem thêm: quaker là gì

8. We have________getting staff.

Đáp án

Theo mshoatoeic.com