propagation là gì

/¸prɔpə´geiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự nhân giống như, sự được nhân giống như (cây, động vật hoang dã...)
Tình trạng phổ cập rộng lớn rãi; sự quảng bá (quan điểm, tín ngưỡng..)
(vật lý) sự truyền (âm thanh, độ sáng...)
Sự truyền (bệnh..)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

sự lan
sự ủ (men)
yeast propagation
sự ủ men

Điện lạnh

sự Viral (sóng âm, sóng năng lượng điện kể từ, ...)

Điện

sự truyền sóng

Giải mến VN: Sự vận động của sóng đienẹ kể từ hoặc tiếng động vô không khí.

acoustic-wave propagation
sự truyền sóng âm

Kỹ thuật công cộng

lan truyền
abnormal propagation
sự Viral dị thường
acoustic propagation constant
hằng số Viral âm thanh
acoustic-wave propagation
sự Viral sóng âm
acoustical propagation constant
hằng số Viral âm (thoại)
axial propagation coefficient
hệ số Viral dọc trục
back-propagation
sự Viral ngược
crack propagation rate
tốc chừng Viral vết nứt
cycle propagation time
thời gian dối Viral chu kỳ
direct propagation path
đường Viral trực tiếp
effective propagation path length
độ nhiều năm Viral hiệu quả
equatorial propagation
sự Viral xích đạo
error propagation
sự Viral lỗi
flame propagation
sự Viral ngọn lửa
forward-scatter propagation
lan truyền vì chưng giã xạ
forward-scatter propagation
lan truyền ngoài chân trời
ground wave propagation
sự Viral sóng đất
ground-wave mode of propagation
kiểu Viral sóng mặt mày đất
ground-wave mode of propagation
phương thức Viral sóng mặt mày đất
ground-wave propagation curves
đường Viral sóng mặt mày đất
iterative propagation constant
hằng số Viral lặp
longitudinal propagation
lan truyền dọc
low-frequency propagation
lan truyền tần số thấp
lunar propagation
sự Viral mặt mày trăng
mean one way propagation time
khoảng thời hạn Viral theo gót một chiều
over-the-horizon propagation
lan truyền vì chưng giã xạ
over-the-horizon propagation
lan truyền ngoài chân trời
path of propagation
đường lan truyền
propagation constant
hằng số lan truyền
propagation constant
hệ số lan truyền
propagation curve
đường lan truyền
propagation delay
độ trễ bởi lan truyền
propagation delay
sự trễ lan truyền
propagation delay
trễ lan truyền
propagation direction
hướng lan truyền
propagation equation
phương trình lan truyền
propagation factor
hệ số lan truyền
propagation factor
thừa số lan truyền
propagation forecast
sự dự đoán lan truyền
propagation in outer space
sự Viral độ sáng ban ngày
propagation loss
tổn hao lan truyền
propagation losses
tổn hao bởi lan truyền
propagation mechanism
cơ chế lan truyền
propagation medium
môi ngôi trường lan truyền
propagation mode
kiểu lan truyền
propagation mode
kiểu Viral (sóng năng lượng điện tử)
propagation mode
phương thức lan truyền
propagation path
đường lan truyền
propagation rate of the brake
tốc chừng Viral sóng hãm
propagation time delay
độ trễ thời hạn lan truyền
propagation velocity
vận tốc lan truyền
pulse propagation
sự Viral của xung
pulse propagation
sự Viral xung
pulse propagation time
thời gian dối Viral xung
radio wave propagation
sự Viral sóng vô tuyến
rectilinear propagation
sự Viral trực tiếp (của sóng ánh sáng)
rectilinear propagation
sự Viral tuyến tính
scatter propagation
lan truyền vì chưng giã xạ
short-wave propagation
sự Viral sóng ngắn
speed of propagation
tốc chừng Viral (sóng)
standard propagation
lan truyền chuẩn chỉnh (của sóng vô tuyến)
standard propagation
sự Viral chuẩn
substandard propagation
lan truyền bên dưới chuẩn
subterranean propagation
sự Viral ngầm
tropospheric propagation near the surface of the Earth
sự Viral tầng đối lưu bên trên mặt mày đất
underwater propagation
sự Viral vô nước
sự lan truyền
abnormal propagation
sự Viral dị thường
acoustic-wave propagation
sự Viral sóng âm
back-propagation
sự Viral ngược
equatorial propagation
sự Viral xích đạo
error propagation
sự Viral lỗi
flame propagation
sự Viral ngọn lửa
ground wave propagation
sự Viral sóng đất
lunar propagation
sự Viral mặt mày trăng
propagation in outer space
sự Viral độ sáng ban ngày
pulse propagation
sự Viral của xung
pulse propagation
sự Viral xung
radio wave propagation
sự Viral sóng vô tuyến
rectilinear propagation
sự Viral trực tiếp (của sóng ánh sáng)
rectilinear propagation
sự Viral tuyến tính
short-wave propagation
sự Viral sóng ngắn
standard propagation
sự Viral chuẩn
subterranean propagation
sự Viral ngầm
tropospheric propagation near the surface of the Earth
sự Viral tầng đối lưu bên trên mặt mày đất
underwater propagation
sự Viral vô nước
sự phổ biến
sự truyền
acoustic-wave propagation
sự truyền sóng âm
flood propagation
sự truyền lũ
heat propagation
sự truyền nhiệt
intent propagation
sự truyền đem mục đích
medium frequency propagation
sự truyền tần số trung bình
meteor trail propagation
sự truyền theo gót vết sao băng
one-way propagation
sự truyền thông một chiều
propagation by radiation
sự truyền bức xạ
propagation of light
sự truyền ánh sáng
propagation of sound
sự truyền âm
propagation of the electricity
sự truyền điện
propagation of the explosion
sự truyền nổ
propagation of the sound
sự truyền âm thanh
propagation of vibrations
sự truyền phó động
propagation of waves
sự truyền sóng
radio-wave propagation
sự truyền sóng vô tuyến
scatter propagation
sự truyền giã sóng điện
sign propagation
sự truyền dấu
sound propagation
sự truyền âm
wave propagation
sự truyền sóng

Kinh tế

sự nhân giống
culture propagation
sự nhân giống như thuần chủng
starter propagation
sự nhân giống như men
sự truyền giống

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa