puncture là gì

/´pʌηktʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự đâm, sự châm, sự chích; lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng
(điện học) sự tiến công thủng
electric puncture
sự tiến công thủng điện

Ngoại động từ

Đâm thủng, châm thủng, chích thủng
(nghĩa bóng) thực hiện cho tới xì tương đối, thực hiện cho tới tịt ngòi
his ppride is punctured
tính tự thị tự túc của chính nó bị thực hiện xì rồi

Nội động từ

Bị đâm thủng (lốp xe pháo...); bị chích

Chuyên ngành

Xây dựng

lỗ châm, lỗ hở nhỏ, sự đâm thủng, sự tiến công xuyên, đâm thủng

Cơ - Điện tử

Lỗ thủng nhỏ, sự đâm thủng, sự tiến công xuyên

Cơ khí & công trình

sự lủng bánh xe

Ô tô

lỗ thủng lốp xe

Toán & tin tưởng

sự chấm thủng

Y học

đâm chọc

Điện

điểm chọc thủng
điểm xuyên thủng

Điện lạnh

sự chọc thủng (qua vật cơ hội năng lượng điện rắn)

Điện

sự tiến công thủng

Giải mến VN: Sự tiến công thủng hóa học cơ hội năng lượng điện với đienẹ thế vượt ngưỡng quy quyết định.

Điện tử & viễn thông

sự tiến công thủng (cuộn tụ điện)

Kỹ thuật cộng đồng

lỗ
lỗ giùi, lỗ chích

Giải mến EN: A hole made with or as if with a sharp, pointed object.

Bạn đang xem: puncture là gì

Giải mến VN: Một lỗ được tạo nên bởi vì một vật nhọn sắc.

Xem thêm: box có nghĩa là gì

Xem thêm: windows nghĩa là gì

lỗ thủng
sự tiến công xuyên
sự đâm thủng
sự đục lỗ
sự thực hiện thủng
sự nổ lốp xe
sự thủng lỗ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
break , cut , damage , flat , flat tire , jab , leak , nick , opening , perforation , prick , slit , stab
verb
bore , cut , cut through , deflate , drill , go down , go flat , knife , lacerate , lance , nick , open , penetrate , perforate , pierce , prick , punch , riddle , rupture , blow sky high , discourage , discredit , disillusion , disprove , explode , flatten * , humble , knock bottom out , knock props from under , poke full of holes , shoot full of holes , take down a peg , take wind out of sails , break , gap , hole , enter , debunk , depression , gore , slit , stab , vent , wound

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ