pure nghĩa là gì

Tính từ

Nguyên hóa học, tinh ranh khiết; trong sạch, thanh khiết
pure air
không khí vô lành
pure water
nước tinh ranh khiết
pure alcohol
rượu vẹn toàn hóa học (không trộn trộn)
pure gold
vàng vẹn toàn chất
Không lai, thuần chủng (ngựa...)
Trong trẻo, rõ rệt, ko run rẩy rẩy (về âm thanh), vô sáng sủa, rõ rệt, mạch lạc (về cơ hội hành văn...)
Trong Trắng, trinh trắng, tiết hạnh (nhất là về tình dục)
pure conscience
lương tâm vô trắng
a pure girl
một cô nàng trinh tiết bạch
Thuần tuý
pure mathematics
toán học tập thuần tuý
pure physics
lý học tập đơn thuần (đối với thực hành)
Hoàn toàn, chỉ là
It's pure hypocrisy
Chỉ là đạo đức nghề nghiệp giả
pure accident
chuyện trọn vẹn ngẫu nhiên
(ngôn ngữ học) với 1 vẹn toàn âm đứng trước (nguyên âm); tận nằm trong vì thế một vẹn toàn âm (gốc từ); không tồn tại phụ âm không giống tất nhiên sau (phụ âm)

Cấu trúc từ

as pure as the driven snow
hết mức độ vô trắng
pure and simple
(thông tục) chỉ mất thế thôi, không tồn tại gì khác; trả toàn