[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game

 

Cổ Long Quần Hiệp Truyện - Độc Quyền Cốt Truyện Cổ Long

 

 Các Đại Hiệp thân mến!

 

Thẻ Tháng, Thẻ Chí Tốn sẽ hỗ trợ rất nhiều KNB cho Đại Hiệp. Mua ngay thẻ tháng sẽ giúp Đại Hiệp có thêm nhiều lợi thế, dễ dàng hơn trên con hành tẩu giang hồ.

 Nạp Thẻ Tháng, Thẻ Chí Tôn tại :

Link Nạp Thẻ Duy Nhất : https://nap.colongquanhiep.vn/

 Đại Hiệp có thể vào  giao diện Thẻ Tháng để xem trước thông tin.

2 loại thẻ tháng: Thẻ Tháng Bạc (30 Ngày) & Thẻ Chí Tôn (Vĩnh Viễn)

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game - 1

 

Quy Tắc

- Thẻ Tháng (có cộng dồn ngày): 

  * Ngày nào không nhận thì sẽ mất quà. ( Nhận Trong Mục Hàng Ngày )

  * Các loại quỹ có thể cộng dồn.

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game - 2

 

Lưu ý:

- Tướng Quân thể mua 2 quỹ cùng 1 lúc sẽ được nhận thưởng cả 2 bên và nhận thêm Vòng Quay Bạc mỗi ngày

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ Tháng Trong Game - 3

 

Game SG140