request là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈkwɛst/
Hoa Kỳ[rɪ.ˈkwɛst]

Danh từ[sửa]

request /rɪ.ˈkwɛst/

Xem thêm: ngoại trừ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: request là gì

 1. Lời thỉnh cầu, câu nói. đòi hỏi, câu nói. đề xuất.
  to tự something at (by) someone's request — thao tác làm việc gì theo đuổi câu nói. thỉnh cầu của ai
 2. (Thương nghiệp) Nhu cầu, sự tìm mua.
  to be in great request; lớn come into request — được tìm mua vô cùng nhiều

Ngoại động từ[sửa]

request ngoại động từ /rɪ.ˈkwɛst/

 1. Thỉnh cầu, đòi hỏi, đề xuất.
  visitors are requested not lớn touch the exhibits — đòi hỏi khách hàng cho tới tham lam quan lại ko sờ nhập bảo vật trưng bày
  to request something of someone — thỉnh cầu việc gì với những người nào
  to request somebody's presence — kính mời mọc ai cho tới dự (buổi lễ)
  to request somebody's company — kính mời mọc ai cho tới dự (tiệc...)

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "request". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)