run to là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: run to là gì


Cụm động kể từ Run to sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Run to

Ý nghĩa của Run to là:

 • Tìm ai bại liệt trợ giúp

Ví dụ cụm động kể từ Run to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Run to:

 
- Whenever he gets into debt, he RUNS TO his parents for help.
Bất cứ lúc nào vướng vô nợ nần, anh tao lại dò xét tìm kiếm sự trợ giúp kể từ phụ huynh.

Nghĩa kể từ Run to

Ý nghĩa của Run to là:

 • Bao bao gồm những loại chúng ta mến

Ví dụ cụm động kể từ Run to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Run to:

 
- His musical tastes RUN TO the Residents, who are hated by most people.
Gu music của anh ấy ấy bao hàm cả ban Residents, group nhưng mà ai ai cũng ghét bỏ.

Nghĩa kể từ Run to

Ý nghĩa của Run to là:

 • Có đầy đủ chi phí để sở hữ gì bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Run to

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Run to:

 
-  Things are a bit tight so sánh I won't RUN TO going abroad for a holiday.
Mọi loại vượt lên trên là vượt lên trên trở ngại nên tôi không tồn tại đầy đủ chi phí nhằm chuồn du ngoạn kỳ nghỉ ngơi này.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Run to bên trên, động kể từ Run còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Run across

 • Cụm động từ Run after

 • Cụm động từ Run against

 • Cụm động từ Run along

 • Cụm động từ Run around

 • Cụm động từ Run away

 • Cụm động từ Run down

 • Cụm động từ Run for

 • Cụm động từ Run in

 • Cụm động từ Run into

  Xem thêm: nice tiếng anh là gì

 • Cụm động từ Run off

 • Cụm động từ Run on

 • Cụm động từ Run out of

 • Cụm động từ Run over

 • Cụm động từ Run through

 • Cụm động từ Run to

 • Cụm động từ Run up

 • Cụm động từ Run up against

 • Cụm động từ Run up on

 • Cụm động từ Run with


Trang trước

Trang sau  

r-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: good for nothing là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất