school life là gì

Gemma's school life was brought to tát an kết thúc by a painful illness.

Đời sinh sống học lối của Gemma vẫn mang lại 1 căn căn bệnh đau đớn.

Bạn đang xem: school life là gì

Junichi's crazy school life with his tsundere bride-apparent has begun!

Đời sinh sống học điên Junichi với tsundere cô dâu tương rõ rệt vẫn bắt đầu!

Chúng tôi đang được mệt rũ rời của việc làm và đời sinh sống học lối thường ngày.

Almost every second of Betty Li's school life is monitored.

Besides being abandoned by hismother, then orphaned when his father passed, Hagrid's school life was difficult too.

Bên cạnh việc bị u quăng quật rơi,sau cơ không cha mẹ Lúc thân phụ tắt hơi, cuộc sinh sống học lối của Hagrid cũng trở ngại bám theo.

Our daily acts of collective worship are an integral part of the school day andmusic is at the centre of school life.

Các sinh hoạt tập luyện thể hằng ngày của Cửa Hàng chúng tôi là một trong những phần luôn luôn phải có trong thời gian ngày họcâm nhạc là trung tâm của cuộc sinh sống học lối.

School life, for example, provides a wonderful opportunity to tát make friends and therefore to tát integrate into the life of a new community.

Đời sinh sống học Úc, ví dụ, cung ứng một thời cơ tuyệt hảo nhằm kết chúng ta và vì thế nhằm hòa nhập nhập cuộc sống của một xã hội mới mẻ.

Tokyo School Life” is the story of your trip as an exchange student in Tokyo and the three girls you meet there.

Tokyo School Life là mẩu chuyện về cuộc hành trình dài của chúng ta đóng vai một sinh viên fake ngôi trường cho tới Tokyo và bên trên phía trên chúng ta bắt gặp tía nữ giới sinh.

One of the lights disappears during School Life, but reappears in After Story.

Lần lượt từng quảcầu tiếp tục mất tích nhập phần School Life tuy nhiên tiếp sau đó tiếp tục xuất hiện nay lại nhập phần After Story.

When transfer student Chizuru joins them, their five man school life becomes all the more lively.

Khi học sinh fake Chizuru nhập cuộc bọn họ, đời sinh sống học lối năm người đàn ông của mình trở nên toàn bộ những sống động rộng lớn.

Your school life must be a bit more comfortable now that you have made friends during the beginning of the semester.

The students are present during the Apparition,and often the talks with the Virgin are about school life.

Các học sinh đều xuất hiện nhập buổi sinh ra vàthường thưa chuyện với Đức Trinh Nữ về đời sinh sống học lối.

The gameplay is divided into two main parts: School Life and Class Trial.

Game tạo thành nhì phần chính:Cuộc sinh sống học tập đường( School Life) và Phiên tòa lớp học( Class Trial).

Xem thêm: master nghĩa là gì

School life-- it's an experience that everyone should have, and no one should take for granted.

Cuộc sinh sống ở trường- cơ là một trong những hưởng thụ tuy nhiên quý khách nên với, và không người nào nên khinh thường.

They learn, contribute to tát, and take part in all aspects of school life.

Họ học căn vặn,đóng canh ty và nhập cuộc nhập toàn bộ những góc cạnh của đời sinh sống học lối.

These qualities engender a high level ofsuccess for students in all aspects of school life.

Những phẩm hóa học này đem đến thành công xuất sắc rộng lớn mang đến cácem học sinh nhập toàn bộ những góc cạnh của đời sinh sống học lối.

However, one week later, I started to tát get used to tát the school life and routine activities.

Tuy nhiên, một tuần sau, tôi chính thức quen thuộc với cuộc sinh sống ở trường và những sinh hoạt thông thường ngày.

Now with the problem of Asia's school life settled, the remaining problem is-.

She enjoyed her school life while living with her mother Maria, but one day, that balance fell into ruin.

sống 1 cuộc sinh sống bên trên trường của cô ý Lúc sống với u Maria, tuy nhiên một ngày, sự cân đối cơ rớt vào gò sập nát nhừ.

Have you ever wondered how the school life will be in Japan?

She enjoyed her school life while living with her mother Maria, but one day,….

Now, one year later, you're enjoying your school life with Asuka, your steady girlfriend.

Bây giờ, 1 năm tiếp sau đó, chúng ta đang được tận thưởng cuộc sinh sống ngôi trường học của chúng ta với Asuka, người chúng ta tốt nhất có thể của chúng ta.

She enjoys her school life while living with her mother Maria, but one day, that balance falls into ruin.

Have you ever wondered exactly what school life is lượt thích in Japan?

We believe school life is important in itself, not simply a preparation for something in the future.

Tại Little Genius, Cửa Hàng chúng tôi tin yêu rằng đời sinh sống ngôi trường học đặc biệt cần thiết, không chỉ có đơn giản và giản dị là sẵn sàng mang đến sau này.

This comedy anime is aslice of life series that covers regular school life.

Xem thêm: smudging là gì

Bộ phim phim hoạt hình vui nhộn này là một trong những lát hạn chế của loạtcuộc sống bao hàm cuộc sống học lối thông thường.

Yū Otosaka uses his power without others knowing, and lives a fairly normal,average school life.

Yuu Otosaka dùng quyền lực tối cao của tớ tuy nhiên không tồn tại người không giống biết,sống một cuộc sinh sống trường tầm khá thông thường.