shunt là gì

/ʃʌnt/

Thông dụng

Danh từ

Sự gửi hướng
Sự chạm chạm
(điện học) giắt sơn; mạch giắt rẽ

Ngoại động từ

Chuyển ( ai/cái gì) sang trọng điểm không giống ( (thường) là kém cỏi cần thiết hơn)
Lái (đầu máy xe cộ lửa, toa xe cộ..) cút kể từ lối này sang trọng lối khác
to shunting a train into a siding
cho con cái tàu cút nhập lối tránh
Thay thay đổi phía, thay cho thay đổi lối đi; chuyển hướng làn phân cách (của hình mẫu gì)
to shunt the conversation towards more pleasant topics
chuyển phía cuộc thủ thỉ sang trọng những chủ đề thoải mái hơn
Hoãn (chặn) ko cho tới thảo luận (một vấn đề); xếp lại (kế hoạch)

Nội động từ

Được chuyển hướng làn phân cách sang trọng lối không giống (về con cái tàu)
Được gửi sang trọng điểm không giống ( ai/cái gì)

Hình Thái Từ

  • Ved : Shunted
  • Ving: Shunting

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

chuyển hướng

Xây dựng

sự rẽ điện

Y học

ống dẫn, nối tắt

Điện

mạch SHUNT

Giải quí VN: Đường thừng nối ngang hoặc tuy vậy song với sườn con quay năng lượng điện kế tiếp. năng lượng điện trở tuy vậy song dẫn rẽ giảm bớt dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa sườn con quay của đồng hồ đeo tay, những mạch rẽ được dùng làm tăng tài năng đo của đồng hồ đeo tay / thừng dẫn năng lượng điện nối nhì điểm nhập một mạch trở thành tuy vậy song nhằm một trong những phần dòng sản phẩm năng lượng điện rất có thể bay qua loa.

Điện lạnh

mẩu Fe sun từ
sun điện

Kỹ thuật công cộng

đâm sầm vào
điện trở tuy vậy song
điện trở sun
đường rẽ
đường rò
đường tránh
shunt line
đường rời (thủy lực)
nhánh rẽ
nhánh tuy vậy song
mạch giắt tuy vậy song
mạch rẽ

Giải quí VN: Đường thừng nối ngang hoặc tuy vậy song với sườn con quay năng lượng điện kế tiếp. năng lượng điện trở tuy vậy song dẫn rẽ giảm bớt dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa sườn con quay của đồng hồ đeo tay, những mạch rẽ được dùng làm tăng tài năng đo của đồng hồ đeo tay / thừng dẫn năng lượng điện nối nhì điểm nhập một mạch trở thành tuy vậy song nhằm một trong những phần dòng sản phẩm năng lượng điện rất có thể bay qua loa.

Bạn đang xem: shunt là gì

Xem thêm: air force là gì

generator, shunt
máy vạc năng lượng điện mạch rẽ
shunt coil
cuộn thừng giắt mạch rẽ
shunt generator
máy vạc năng lượng điện mạch rẽ
shunt motor
động cơ giắt mạch rẽ
shunt switch
công tắc giắt mạch rẽ
shunt-winding dynamo
đi-na-mô mạch rẽ (máy vạc năng lượng điện một chiều)
mạch tuy vậy song
shunt current
dòng năng lượng điện mạch tuy vậy song
shunt trip
bộ rời mạch tuy vậy song
shunt winding
cuộn thừng mạch tuy vậy song
mạch sun
Ayrton shunt
mạch sun Ayton
ayrton shunt
mạch sun vạn năng
back shunt
mạch sun ngược
galvanometer shunt
mạch sun năng lượng điện kế
instrument shunt
mạch sun công cụ đo
shunt current
dòng năng lượng điện mạch sun
shunt winding
cuộn thừng mạch sun
mắc tuy vậy song
shunt capacitance
điện dung giắt tuy vậy song
shunt resistance
điện trở giắt tuy vậy song
shunt resistor
điện trở giắt tuy vậy song
mắc sun
song song
shunt capacitance
điện dung giắt tuy vậy song
shunt circuit
mạch tuy vậy song
shunt compensation
sự bù tuy vậy song
shunt current
dòng năng lượng điện mạch tuy vậy song
shunt excitation
kích quí tuy vậy song
shunt excitation
sự kích kể từ tuy vậy song
shunt feed
dây cung cấp năng lượng điện tuy vậy song
shunt feed
dây chuyển vận năng lượng điện tuy vậy song
shunt feed
fiđơ tuy vậy song
shunt feed
sự cung cấp năng lượng điện tuy vậy song
shunt feedback
hồi tiếp tuy vậy song
shunt generator
máy vạc (điện) loại kích kể từ tuy vậy song
shunt generator
máy vạc năng lượng điện tuy vậy song
shunt limit switch
khóa mạch số lượng giới hạn tuy vậy song
shunt loading
gia cảm tuy vậy song
shunt motor
động cơ tuy vậy song
shunt reactor
bộ năng lượng điện kháng tuy vậy song
shunt regulator
bộ ổn định áp tuy vậy song
shunt resistance
điện trở tuy vậy song
shunt resistance
điện trở giắt tuy vậy song
shunt resistor
điện trở tuy vậy song
shunt resistor
điện trở giắt tuy vậy song
shunt transition
chuyển thay đổi tuy vậy song
shunt transition
sự quy đổi tuy vậy song
shunt trip
bộ rời mạch tuy vậy song
shunt trip
thiết bị nhả tuy vậy song
shunt winding
cuộn thừng mạch tuy vậy song
shunt-excited
được kích (từ) tuy vậy song
shunt-excited antenna
ăng ten kích ứng tuy vậy song
shunt-fed vertical antenna
ăng ten đứng tiếp sóng tuy vậy song
shunt-wound
được đấu tuy vậy song
shunt-wound
được kích (từ) tuy vậy song
shunt-wound dynamo
đynamô quấn thừng tuy vậy song
shunt-wound dynamo
đynamô quấn tuy vậy song
shunt-wound motor
động cơ quấn tuy vậy song
shunt-wound motor
động cơ tuy vậy song
stator-fed shunt motor
động cơ (đặc tính) tuy vậy song cung cấp năng lượng điện nhập stato
stator-fed shunt motor
động cơ tuy vậy song nuôi stato
sự gửi hướng
rẽ
rẽ mạch
electric shunt
rẽ mạch điện
sự giắt sun

sun