sick of là gì

Bản dịch của "be sick of" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: sick of là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "be sick of" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

I need a sick note.

Tôi cần thiết giấy má ghi nhận bị ốm/bệnh.

I am sick.

Tôi bị xót. /Tôi thấy ko được khỏe khoắn.

I feel sick

Xem thêm: tips là gì

Tôi không được khỏe khoắn

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "be sick of" nhập một câu

Military families have every reason to lớn be sick of war.

You can be sick of the tuy nhiên, but that moment is irony-free.

I'd be sick of seeing us, too, after a certain point.

Xem thêm: tắc kè hoa tiếng anh là gì

We are going to lớn outperform ví much, the people are going to lớn be sick of outperforming.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "be sick of" nhập giờ đồng hồ Việt

be on the verge of động từ