sitter là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'sitə/

Bạn đang xem: sitter là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề
 • danh từ

  người ngồi

 • người kiểu (để vẽ)

 • gà ấp

  Xem thêm: trade name là gì

 • (từ lóng) việc dễ dàng thực hiện, việc làm ngon ăn, số bở

 • buồng tiếp khách

 • (như) baby-sitter

  Xem thêm: recently nghĩa là gì

  Từ ngay gần giống

  baby-sitter sitter-in bed-sitter fence-sitter


Từ vựng giờ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản