stand your ground là gì

Mời quý vị theo đòi dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 66 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vì thế Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang van kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay chúng tôi van sản xuất quý vị nhị thành ngữ mới, vô đó có động từ TO STAND, S-T-A-N-D nghĩa là đứng. Chị Pauline van hiểu biết thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: stand your ground là gì

PAULINE: The first idiom is STAND ONE’S GROUND, STAND ONE’S GROUND.

TRANG: STAND ONE’S GROUND có một từ mới là GROUND, G-R-O-U-N-D nghĩa là mặt đất, khoảnh đất. STAND ONE’S GROUND có nghĩa là giữ vững lập trường, ko thay cho đổi ý kiến. Thành ngữ này xuất xứ từ thế kỷ thứ 17, Lúc quân đội của một nước giữ vững lãnh thổ của mình chống lại sự tấn công của quân thù.

Cô Joyce có một quý khách trai trẻ rộng lớn cô khá nhiều tuổi. Bạn cô cho tới biết là ko phải ai cũng viên mãn về mối quan tiền hệ này.

PAULINE: Joyce is dating a man who is 15 years younger kêu ca she is. Even though her parents don’t approve, she refuses lớn change her mind. She’s STANDING HER GROUND because she really likes the guy.

TRANG: Cô Joyce đi dạo với một quý khách trai trẻ rộng lớn cô 15 tuổi. Tuy phụ vương mẹ cô ko chấp thuận điều này, tuy nhiên cô ko chịu thay cho đổi ý kiến. Cô vẫn giữ vững lập trường vì cô rất thích anh chàng này.

Động từ TO DATE, D-A-T-E nghĩa là có quý khách trai hoặc quý khách gái, hẹn hò đi dạo với nhau, TO APPROVE, A-P-P-R-O-V-E là chấp thuận, bằng lòng, và TO REFUSE, R-E-F-U-S-E là từ chối. Bây giờ van mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Joyce is dating a man who is 15 years younger kêu ca she is. Even though her parents don’t approve, she refuses lớn change her mind. She’s STANDING HER GROUND because she really likes the guy.

TRANG: Học sinh tại các trường học ở Mỹ thường si mê nghịch ngợm các trò nghịch ngợm điện tử. Ta hãy coi một bà mẹ phản ứng như thế nào trước tệ nạn này.

PAULINE: David insists on playing đoạn phim games right after school. However his mom has STOOD HER GROUND. She told him that he was not allowed lớn play games until after he had finished his homework and cleaned up his room.

TRANG: Em David nhất quyết đòi nghịch ngợm các trò nghịch ngợm điện tử tức thì sau thời điểm tan trường. Tuy nhiên, mẹ em đã giữ vững lập trường. Bà nói với em rằng em ko được phép nghịch ngợm các trò nghịch ngợm này cho tới tới Lúc nào em làm đoạn bài tập và dọn dẹp phòng nghỉ của em.

Động từ TO INSIST, I-N-S-I-S-T nghĩa là nhu muốn, nài nỉ, và TO ALLOW, A-L-L-O-W là cho tới phép. Bây giờ chị Pauline van hiểu biết lại thí dụ này.

PAULINE: David insists on playing đoạn phim games right after school. However his mom has STOOD HER GROUND. She told him that he was not allowed lớn play games until after he had finished his homework and cleaned up his room.

Xem thêm: hobbies đọc là gì

TRANG: Tiếp theo đòi trên đây là thành ngữ thứ nhị.

PAULINE: The second idiom is STAND ON ONE’S OWN TWO FEET, STAND ON ONE’S OWN TWO FEET.

TRANG: STAND ON ONE’S OWN TWO FEET có một từ mới là FEET, F-E-E-T, số nhiều của danh từ FOOT, F-O-O-T nghĩa là cái chân. Vì thế, STAND ON ONE’S OWN TWO FEET có nghĩa là đứng bên trên chính nhị chân của mình, tức là có tinh nghịch thần độc lập, có tài năng tự lập, tự túc mà ko cần sự trợ giúp của người khác.

Ta hãy nghe một cô gái bày tỏ dự định của cô vô sau này như sau:

PAULINE: Now that I’ve graduated from college and found a job, I’m planning on moving out of my parents’ house. It will be good for u lớn STAND ON MY OWN TWO FEET. I want lớn be more independent.

TRANG: Vì giờ trên đây tôi đã tốt nghiệp đại học và tìm được một việc làm, nên tôi dự định dọn rời khỏi khỏi nhà phụ vương mẹ tôi. Tự túc sẽ là điều tốt cho tới tôi. Tôi muốn được độc lập rộng lớn trước.

TO GRADUATE, G-R-A-D-U-A-T-E nghĩa là tốt nghiệp, rời khỏi trường, và INDEPENDENT nghĩa là độc lập. Bây giờ van mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Now that I’ve graduated from college and found a job, I’m planning on moving out of my parents’ house. It will be good for u lớn STAND ON MY OWN TWO FEET. I want lớn be more independent.

TRANG: Trận bão Katrina đã thực hiện rất nhiều thiệt hại cho tới thành phố New Orleans ở miền Nam nước Mỹ hồi năm 2005. Từ đó cho tới đến ni, đã có những thay cho đổi gì?

PAULINE: The hurricane caused lots of damage lớn the đô thị. But thanks lớn the help of relief workers and the federal government, many victims are once again STANDING ON THEIR OWN TWO FEET. They’ve rebuilt their homes and businesses and are able lớn take care of themselves as before.

TRANG: Trận bão đã thực hiện rất nhiều thiệt hại cho tới thành phố đó. Tuy nhiên, nhờ vào sự trợ giúp của các nhân viên cấp dưới cứu hộ và của chính phủ liên bang, nhiều nạn nhân hiện ni đang được đủ sức tự lập một lần nữa. Họ đã xây lại nhà cửa và làm ăn buôn bán trở lại và có thể tự túc như trước.

Xem thêm: non greasy là gì

HURRICANE, H-U-R-R-I-C-A-N-E là trận bão, DAMAGE, D-A-M-A-G-E nghĩa là thiệt hại, VICTIM, V-I-C-T-I-M là nạn nhân, và động từ TO TAKE CARE OF, nghĩa là coi nom, chuyên nghiệp sóc. Bây giờ chị Pauline van hiểu biết lại thí dụ này.

PAULINE: The hurricane caused lots of damage lớn the đô thị. But thanks lớn the help of relief workers and the federal government, many victims are once again STANDING ON THEIR OWN TWO FEET. They’ve rebuilt their homes and businesses and are able lớn take care of themselves as before.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng tớ vừa học được nhị thành ngữ mới. Một là STAND ONE’S GROUND nghĩa là giữ vững lập trường, và nhị là STAND ON ONE’S OWN TWO FEET nghĩa là tự lập, ko cần sự trợ giúp của người khác. Huyền Trang van kính chào quý vị và van hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.