start on là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: start on là gì


Cụm động kể từ Start on sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Start on

Ý nghĩa của Start on là:

 • Bắt đầu sử dụng hoặc dung nạp

Ví dụ cụm động kể từ Start on

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Start on:

 
- It's time to tát START ON that bottle of wine.
Đã đến thời điểm chính thức dùng chai rượu này rồi.

Nghĩa kể từ Start on

Ý nghĩa của Start on là:

 • Chỉ trích u ám

Ví dụ cụm động kể từ Start on

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Start on:

 
-  The manager was furious and STARTED ON her staff for not trying hard enough.
Quản lí đặc biệt tức phẫn uất và đang được chỉ trích nhân viên cấp dưới của cô ý ấy u ám vì như thế ko đầy đủ Chịu đựng nỗ lực.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Start on bên trên, động kể từ Start còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Start off

 • Cụm động từ Start off on

 • Cụm động từ Start on

 • Cụm động từ Start on at

 • Cụm động từ Start out

 • Cụm động từ Start out as

  Xem thêm: khó ngủ tiếng anh là gì

 • Cụm động kể từ Start out to

 • Cụm động từStart over

 • Cụm động từ Start up


Trang trước

Trang sau  

s-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: approximate là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất