statements là gì

/'steitmənt/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân trần, sự trình diễn, sự tuyên bố, lời nói trị biểu
to require clearer statement
cần được trình diễn rõ rệt rộng lớn nữa
Sự tuyên bố; lời nói tuyên bố; bạn dạng tuyên bố
a well-founded statement
lời tuyên thân phụ sở hữu cơ sở
joint statement
bản tuyên thân phụ chung
Sự trình diễn (một ý kiến, yếu tố..); báo cáo
Bản kê theo mẫu (ghi rõ ràng toàn bộ những số chi phí nhập và xuất ở thông tin tài khoản của người tiêu dùng nhập một kỳ hạn nhất định) (như) ngân hàng statement

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

câu lệnh

Giải quí VN: Trong ngữ điệu thiết kế bậc cao, đó là một sự biểu đạt hoàn toàn có thể dẫn đến những chỉ mệnh lệnh theo đuổi ngữ điệu máy, Lúc công tác được thông dịch hoặc biên dịch.

action statement
câu mệnh lệnh hành động
action statement
câu mệnh lệnh tác động
application control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển ứng dụng
arithmetic statement
câu mệnh lệnh số học
assignment statement
câu mệnh lệnh gán
basic statement
câu mệnh lệnh cơ bản
block statement
câu mệnh lệnh khối
break statement
câu mệnh lệnh ngắt
case statement
câu mệnh lệnh case
close statement
câu mệnh lệnh đóng
common declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo chung
compiled statement
câu mệnh lệnh biên dịch
compiler directing statement
câu mệnh lệnh dẫn phía biên dịch
complex declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo phức
compound statement
câu mệnh lệnh kép
compound statement
câu mệnh lệnh phức hợp
conditional statement
câu mệnh lệnh sở hữu điều kiện
control statement
câu mệnh lệnh điều khiển
data definition name statement (DDstatement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
data statement
câu mệnh lệnh dữ liệu
debugging statement
câu mệnh lệnh gỡ rối
declarative statement
câu mệnh lệnh khai báo
define statement
câu mệnh lệnh quyết định nghĩa
definition statement
câu mệnh lệnh quyết định nghĩa
DO statement
câu mệnh lệnh DO
DPCX/3790 programming statement
câu mệnh lệnh thiết kế DPCX/3790
editing statement
câu mệnh lệnh biên soạn thảo
empty statement
câu mệnh lệnh rỗng
error condition statement
câu mệnh lệnh ĐK lỗi
executable statement
câu mệnh lệnh khả thi
executable statement
câu mệnh lệnh thực hành được
executable statement
câu mệnh lệnh tiến hành được
execute statement
câu mệnh lệnh thực hiện
file mô tả tìm kiếm statement
câu mệnh lệnh tế bào miêu tả tập luyện tin
first-level statement
câu mệnh lệnh nút một
first-level statement
câu mệnh lệnh nút loại nhất
FOR statement
câu mệnh lệnh FOR
format mô tả tìm kiếm statement
câu mệnh lệnh tế bào miêu tả dạng thức
function declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo hàm
fuzzy assignment statement
câu mệnh lệnh gán mờ
fuzzy conditional statement
câu mệnh lệnh ĐK mờ
GOTO statement
câu mệnh lệnh GOTO
header statement
câu mệnh lệnh tiêu xài đề
IF statement
câu mệnh lệnh IF
imperative statement
câu mệnh lệnh bắt buộc
include statement
câu mệnh lệnh bao hàm
input statement
câu mệnh lệnh nhập
input statement
câu mệnh lệnh vào
input-output statement
câu mệnh lệnh vào-ra
input/output statement
câu mệnh lệnh nhập/xuất
input/output statement
câu mệnh lệnh vào/ra
iterative statement
câu mệnh lệnh lặp
JCS (jobcontrol statement)
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển công việc
job control statement (JCS)
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển công việc
job statement
câu mệnh lệnh công việc
jump statement
câu mệnh lệnh nhảy
keyword statement
câu mệnh lệnh kể từ khóa
labeled statement
câu mệnh lệnh sở hữu nhãn
language statement
câu mệnh lệnh ngôn ngữ
list handling statement
câu mệnh lệnh xử lý danh sách
lock statement
khóa câu lệnh
machine instruction statement
câu mệnh lệnh máy
model statement
câu mệnh lệnh mẫu
narrative statement
câu mệnh lệnh tường thuật
nested assignment statement
câu mệnh lệnh gán lồng nhau
nested DO statement
câu mệnh lệnh Do lồng nhau
non-executable statement
câu mệnh lệnh bất khả thi
null statement
câu mệnh lệnh trống
ON statement action
tác dụng câu mệnh lệnh ON
operation control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển thao tác
path statement
câu mệnh lệnh đàng dẫn
pattern handling statement
câu mệnh lệnh xử lý mẫu
procedural statement
câu mệnh lệnh thủ tục
procedure branching statement
câu mệnh lệnh phân nhánh thủ tục
procedure statement
câu mệnh lệnh thủ tục
program statement
câu mệnh lệnh chương trình
programming statement
câu mệnh lệnh lập trình
prototype statement
câu mệnh lệnh vẹn toàn mẫu
REM statement
câu mệnh lệnh REM
repetitive statement
câu mệnh lệnh lặp
second-level statement
câu mệnh lệnh cung cấp hai
source statement
câu mệnh lệnh nguồn
specification statement
câu mệnh lệnh đặc tả
SS statement (datadefinition statement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
statement editor
bộ biên soạn thảo câu lệnh
statement entity
thực thể câu lệnh
statement keyword
từ khóa câu lệnh
statement label
nhãn câu lệnh
statement number
số hiệu câu lệnh
statement number
số câu lệnh
subroutine statement
câu mệnh lệnh giấy tờ thủ tục con
subroutine statement
câu mệnh lệnh thông thường trình con
switch control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển gửi mạch
switch statement
câu mệnh lệnh gửi mạch
trace statement
câu mệnh lệnh vết
transfer statement
câu mệnh lệnh chuyển
transfer statement
câu mệnh lệnh truyền
type declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo kiểu
unconditional statement
câu mệnh lệnh ko điều kiện
undefined statement
câu mệnh lệnh ko xác định
underline statement
câu mệnh lệnh gạch men dưới
update statement
câu mệnh lệnh cập nhật
utility control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển tiện ích
WHILE statement
câu mệnh lệnh WHILE
câu mệnh lệnh (trong chương trình)
câu mệnh lệnh khai báo
common declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo chung
complex declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo phức
function declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo hàm
type declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo kiểu
chỉ lệnh

Giải quí VN: Trong thiết kế PC, đó là một câu mệnh lệnh của công tác đã và đang được thông dịch hoặc biên dịch trở thành ngữ điệu máy là loại ngữ điệu, tuy nhiên PC hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành.

Bạn đang xem: statements là gì

Xây dựng

tờ khai
Final Statement
tờ khai quyết toán
price adjustment statement
tờ khai kiểm soát và điều chỉnh giá

Kỹ thuật công cộng

hướng dẫn

Giải quí VN: Trong thiết kế PC, đó là một câu mệnh lệnh của công tác đã và đang được thông dịch hoặc biên dịch trở thành ngữ điệu máy là loại ngữ điệu, tuy nhiên PC hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành.

Xem thêm: người mỹ tiếng anh là gì

lệnh

Giải quí VN: Trong thiết kế PC, đó là một câu mệnh lệnh của công tác đã và đang được thông dịch hoặc biên dịch trở thành ngữ điệu máy là loại ngữ điệu, tuy nhiên PC hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành.

access statement
lệnh truy nhập
action statement
câu mệnh lệnh hành động
action statement
câu mệnh lệnh tác động
application control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển ứng dụng
arithmetic statement
câu mệnh lệnh số học
arithmetic statement
lệnh số học
assignment statement
câu mệnh lệnh gán
assignment statement
lệnh gán
basic statement
câu mệnh lệnh cơ bản
basic statement
lệnh cơ bản
block statement
câu mệnh lệnh khối
block statement
lệnh khối
break statement
câu mệnh lệnh ngắt
break statement
lệnh ngắt
call statement
lệnh gọi
case statement
câu mệnh lệnh case
case statement
lệnh chọn
close statement
câu mệnh lệnh đóng
code statement
lệnh mã
command definition statement
mệnh đề khái niệm lệnh
command statement
câu lệnh
command statement
mệnh đề lệnh
common declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo chung
compiled statement
câu mệnh lệnh biên dịch
compiler directing statement
câu mệnh lệnh dẫn phía biên dịch
compiler directing statement
lệnh thông tư biên dịch
compiler-directing statement
lệnh chuyển hướng làn phân cách biên dịch
compiler-directing statement
lệnh tinh chỉnh và điều khiển biên dịch
complex declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo phức
compound statement
câu mệnh lệnh kép
compound statement
câu mệnh lệnh phức hợp
compound statement
lệnh phức hợp
conditional statement
câu mệnh lệnh sở hữu điều kiện
conditional statement
lệnh sở hữu điều kiện
conditional statement
lệnh điều kiện
continue statement
lệnh tiếp tục
control statement
câu mệnh lệnh điều khiển
control statement
lệnh điều khiển
control statement analyzer
bộ phân tách mệnh lệnh điều khiển
control transfer statement
lệnh gửi điều khiển
data definition name statement (DDstatement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
data definition statement
lệnh khái niệm dữ liệu
data manipulation statement
lệnh thao tác dữ liệu
data statement
câu mệnh lệnh dữ liệu
debugging statement
câu mệnh lệnh gỡ rối
debugging statement
lệnh gỡ rối
declarative statement
câu mệnh lệnh khai báo
declarative statement
lệnh khai báo
define statement
câu mệnh lệnh quyết định nghĩa
defined assignment statement
lệnh gán được quyết định nghĩa
defined assignment statement
lệnh gán xác định
definition statement
câu mệnh lệnh quyết định nghĩa
definition statement identifier
tên mệnh lệnh quyết định nghĩa
delimiter statement
lệnh vết phân cách
dimension statement
lệnh quyết định chiều
DO statement
câu mệnh lệnh DO
DPCX/3790 programming statement
câu mệnh lệnh thiết kế DPCX/3790
editing statement
câu mệnh lệnh biên soạn thảo
editing statement
lệnh biên soạn thảo
empty statement
câu mệnh lệnh rỗng
error condition statement
câu mệnh lệnh ĐK lỗi
executable statement
câu mệnh lệnh khả thi
executable statement
câu mệnh lệnh thực hành được
executable statement
câu mệnh lệnh tiến hành được
executable statement
lệnh chạy được
execute statement
câu mệnh lệnh thực hiện
execute statement
lệnh chạy
execute statement
lệnh đua hành
file mô tả tìm kiếm statement
câu mệnh lệnh tế bào miêu tả tập luyện tin
file mô tả tìm kiếm statement
lệnh khai báo tệp
first-level statement
câu mệnh lệnh nút một
first-level statement
câu mệnh lệnh nút loại nhất
FOR statement
câu mệnh lệnh FOR
format mô tả tìm kiếm statement
câu mệnh lệnh tế bào miêu tả dạng thức
function declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo hàm
function declaration statement
lệnh khai báo hàm
fuzzy assignment statement
câu mệnh lệnh gán mờ
fuzzy conditional statement
câu mệnh lệnh ĐK mờ
GOTO statement
câu mệnh lệnh GOTO
header statement
câu mệnh lệnh tiêu xài đề
IF statement
câu mệnh lệnh IF
IF statement
lệnh IF
imperative statement
câu lệnh
imperative statement
câu mệnh lệnh bắt buộc
imperative statement
lệnh ko điều kiện
include statement
câu mệnh lệnh bao hàm
input statement
câu mệnh lệnh nhập
input statement
câu mệnh lệnh vào
input statement
lệnh nhập
input-output statement
câu mệnh lệnh vào-ra
input/output statement
câu mệnh lệnh nhập/xuất
input/output statement
câu mệnh lệnh vào/ra
iterative statement
câu mệnh lệnh lặp
JCS (jobcontrol statement)
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển công việc
job control statement (JCS)
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển công việc
job statement
câu mệnh lệnh công việc
jump statement
câu mệnh lệnh nhảy
keyword statement
câu mệnh lệnh kể từ khóa
labeled statement
câu mệnh lệnh sở hữu nhãn
language statement
câu mệnh lệnh ngôn ngữ
list handling statement
câu mệnh lệnh xử lý danh sách
lock statement
khóa câu lệnh
machine instruction statement
câu mệnh lệnh máy
model statement
câu mệnh lệnh mẫu
narrative statement
câu mệnh lệnh tường thuật
nested assignment statement
câu mệnh lệnh gán lồng nhau
nested DO statement
câu mệnh lệnh Do lồng nhau
network control statement
lệnh tinh chỉnh và điều khiển mạng
next executable statement
lệnh chạy được tiếp theo
non-executable statement
câu mệnh lệnh bất khả thi
null statement
câu mệnh lệnh trống
ON statement action
tác dụng câu mệnh lệnh ON
open statement
lệnh khởi đầu
operation control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển thao tác
path statement
câu mệnh lệnh đàng dẫn
pattern handling statement
câu mệnh lệnh xử lý mẫu
pointer assignment statement
lệnh gán con cái trỏ
procedural statement
câu mệnh lệnh thủ tục
procedure branching statement
câu mệnh lệnh phân nhánh thủ tục
procedure branching statement
lệnh rẽ nhánh thủ tục
procedure statement
câu mệnh lệnh thủ tục
production statement
lệnh sản xuất
program control statement
lệnh tinh chỉnh và điều khiển chương trình
program statement
câu mệnh lệnh chương trình
programming statement
câu mệnh lệnh lập trình
prototype statement
câu mệnh lệnh vẹn toàn mẫu
read statement
lệnh đọc
reformat specification statement set
tập mệnh lệnh đặc miêu tả tái mét quyết định dạng
REM statement
câu mệnh lệnh REM
repetitive statement
câu mệnh lệnh lặp
second-level statement
câu mệnh lệnh cung cấp hai
simple statement
lệnh đơn giản
source statement
câu mệnh lệnh nguồn
specification statement
câu mệnh lệnh đặc tả
SS statement (datadefinition statement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
statement editor
bộ biên soạn thảo câu lệnh
statement entity
thực thể câu lệnh
statement entity
thực thể lệnh
statement function
hàm lệnh
statement function definition
định nghĩa hàm lệnh
statement keyword
từ khóa câu lệnh
statement label
nhãn câu lệnh
statement label
nhãn lệnh
statement number
số hiệu câu lệnh
statement number
số câu lệnh
storage definition statement
lệnh khái niệm cỗ nhớ
subroutine statement
câu mệnh lệnh giấy tờ thủ tục con
subroutine statement
câu mệnh lệnh thông thường trình con
switch control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển gửi mạch
switch statement
câu mệnh lệnh gửi mạch
trace statement
câu mệnh lệnh vết
transfer statement
câu mệnh lệnh chuyển
transfer statement
câu mệnh lệnh truyền
type declaration statement
câu mệnh lệnh khai báo kiểu
unconditional statement
câu mệnh lệnh ko điều kiện
unconditional statement
lệnh ko điều kiện
undefined statement
câu mệnh lệnh ko xác định
underline statement
câu mệnh lệnh gạch men dưới
update statement
câu mệnh lệnh cập nhật
utility control statement
câu mệnh lệnh tinh chỉnh và điều khiển tiện ích
utility control statement
lệnh tinh chỉnh và điều khiển tiện ích
WHILE statement
câu mệnh lệnh WHILE
write statement
lệnh ghi
mệnh đề
arithmetic statement
mệnh đề số học
Clausius' statement
mệnh đề Clausius
command definition statement
mệnh đề khái niệm lệnh
command statement
mệnh đề lệnh
comment statement
mệnh đề chú giải
compiled statement
mệnh đề biên dịch
concept statement
mệnh đề khái niệm
conditional statement
mệnh đề sở hữu điều kiện
control transfer statement
mệnh đề truyền điều khiển
expression statement
mệnh đề biểu thức
IF statement
mệnh đề IF
language statement
mệnh đề ngôn ngữ
null statement
mệnh đề trống
sự trị biểu

Kinh tế

bản báo cáo
bản report tài chính
certified financial statement
bản report tài chủ yếu đã và đang được (kế toán viên) xác nhận
combined financial statement
bản report tài chủ yếu tổng hợp
common size financial statement
bản report tài chủ yếu thông thường
conglomerate financial statement
bản report tài chủ yếu tổng hợp
consolidated statement
bản report tài chủ yếu hợp ý nhất
interim income statement
bản report tài tại chính giữa kỳ
standardized financial statement
bản report tài chủ yếu tiêu xài chuẩn
statement analysis
sự phân tách bạn dạng report tài chủ yếu (hàng năm)
bản kê

bank statement Sao kê ngân hàng

bản kê khai
department income statement
bản kê khai thu nhập của cục phận
statement of earnings
bản kê khai thu nhập
statement of stock holder's equity
bản kê khai quyền hạn cổ đông
bản kết toán
monthly statement (ofaccount)
bản kết toán cuối tháng
Profit and loss statement (P& L)
bản kết toán lỗ-lãi
statement of current account
bản kết toán chi phí gửi ko kỳ hạn
statement of customers
bản kết toán khách hàng hàng
statement of income
bản kết toán thu nhập
statement of operations
bản kết toán kinh doanh
bản tính toán
monthly income statement
bản đo lường và tính toán lời nói lỗ sản phẩm tháng
monthly profit and loss statement
bản đo lường và tính toán lời nói lỗ sản phẩm tháng
bản tường trình
signed statement
bản tường trình tiếp tục ký
statement of affairs
bản tường trình sự vụ
báo cáo
biểu
supporting statement
phụ biểu
thuyết minh
budget explanatory statement
bản thuyết minh ngân sách
descriptive financial statement
bảng report tài chủ yếu sở hữu (kèm) thuyết minh
written statement claim
bản thuyết minh đòi hỏi bồi thường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abcs , tài khoản , acknowledgment , affidavit , affirmation , allegation , announcement , articulation , aside , asseveration , assurance , averment , avowal , blow-by-blow , charge , comment , communication , communiqu