stripper là gì

/´stripə/

Thông dụng

Danh từ

Người tước đoạt cọng dung dịch lá; máy tước đoạt cọng dung dịch lá
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người múa điệu bay nó (như) strip-teaser
Thiết bị nhằm cạo vứt thụi, dung môi nhằm cạo vứt sơn

Chuyên ngành

Xây dựng

tháo tháo dỡ [thiết bị túa tháo dỡ khuôn]

Cơ - Điện tử

Máy túa khuôn, kìm tách vỏ cáp

Cơ khí & công trình

cần trục tháo dỡ (thỏi)
dung dịch tẩy sơn
thiết bị túa dỡ

Hóa học tập & vật liệu

dung môi vô hiệu khí

Giải quí EN: A process vessel that uses a gas stream to tướng remove gaseous compounds from a liquid stream.. Giải quí VN: Một bình dùng một luồng khí nhằm vô hiệu những láo lếu phù hợp xăng kể từ loại chảy hóa học lỏng.

giếng biên (sản lượng thấp)
máy tháo dỡ thỏi
thiết bị túa khuôn
vật liệu bịt kín (ống phát triển bên dưới áp lực)

Toán & tin tưởng

bộ tách giấy má (khởi tổ chức cơ cấu in)

Điện

kìm tách thừng điện

Giải quí VN: Dụng cụ hạn chế vứt lớp cơ hội năng lượng điện ngoài thừng.

Bạn đang xem: stripper là gì

Xem thêm: tird là gì

kìm tuốt
wire stripper
kìm tuốt dây
dao gọt dây

Giải quí VN: Dụng cụ hạn chế vứt lớp cơ hội năng lượng điện ngoài thừng.

Kỹ thuật cộng đồng

cột cất
kìm nhổ đinh
máy bao than
máy bơm phun
máy xay gạch

Kinh tế

ngăn cọ vì thế khá nước (của tháp tinh ma cất)
người buôn bán tống
người túa dỡ
asset-stripper
người túa tháo dỡ tài sản
assets-stripper
người túa tháo dỡ gia sản (của doanh nghiệp lớn thực hiện thấm thía lỗ)