succeed in là gì

Cấu trúc Succeed là một trong trong mỗi cấu hình thân thuộc thông thường xuất hiện tại vô tiếp xúc hoặc bài xích thi đua giờ đồng hồ Anh. Nắm vững vàng được phong cách xây dựng này tiếp tục khiến cho bạn giải quyết và xử lý được những do dự xoay xung quanh việc dịch nghĩa và cơ hội dùng vô câu. Vậy cấu hình Succeed sở hữu điều gì cần thiết lưu ý? Hãy nằm trong Langmaster lần hiểu ngay lập tức ở nội dung bài viết sau đây nhé!

1. Định nghĩa về Succeed là gì?

Succeed /səkˈsiːd/ vào vai trò là một trong động kể từ vô câu giờ đồng hồ Anh (vừa là nước ngoài động kể từ vừa phải là nội động từ). Dựa bên trên tự điển Oxford thì Succeed được khái niệm là: “to achieve something that you have been trying to tát vì thế or get; to tát have the result or effect that was intended” (Tạm dịch: Đạt được vật gì này mà các bạn tiếp tục nỗ lực nhằm thực hiện hoặc đã có được thành quả hoặc tác động như ý. Dịch bám theo nghĩa thuần Việt thì Succeed đem tức thị thành công xuất sắc.)

Bạn đang xem: succeed in là gì

Ví dụ:

 • The success of almost any chiến dịch depends mainly on its manager. (Sự thành công xuất sắc của đa số từng chiến dịch dựa vào hầu hết vô người quản lý và vận hành của chính nó.)
 • She has been trying to tát persuade him to tát take on more products, but sánh far without success. (Cô ấy tiếp tục nỗ lực thuyết phục anh ấy nhận nhiều thành phầm rộng lớn, vẫn ko thành công xuất sắc.)
 • She is not having much success in talking with him at the moment. (Cô ấy không tồn tại nhiều thành công xuất sắc trong những việc rỉ tai với anh ấy vô thời điểm hiện nay.)
 • The success rate for this sự kiện is very high. (Tỷ lệ thành công xuất sắc cho việc khiếu nại này là vô cùng cao.)

null

Định nghĩa về Succeed là gì

2. Cách sử dụng cấu hình Succeeded

Ở phần vấn đề này bạn làm việc sẽ tiến hành trả lời toàn bộ những vướng mắc xoay xung quanh Succeed + gì? Succeed to tát v hoặc ving? quý khách tiếp tục bắt được cách sử dụng của cấu hình Succeed vô câu kể từ này sẽ giới hạn được lầm lẫn khi thực hiện bài xích.

Trong giờ đồng hồ Anh kể từ Succeed hầu hết sẽ tiến hành kèm theo với giới kể từ In tạo nên trở thành cấu trúc: S + succeed in + danh từ/Ving. Cấu trúc này được sử dụng khi mình muốn nhấn mạnh vấn đề việc thành công xuất sắc vô điều gì tê liệt. 

Ví dụ:

1. She succeeded in fixing her phone. ( Cô ấy tiếp tục thành công xuất sắc sửa chiếc Smartphone của tớ.)

2. It’s no hard to tát succeed in the stock market. ( Thật ko khó khăn nhằm thành công xuất sắc vô thị ngôi trường kinh doanh chứng khoán.)

3. You need to tát be stronger to tát succeed in the property market. ( quý khách cần được mạnh mẽ và uy lực rộng lớn nhằm thành công xuất sắc vô thị ngôi trường nhà đất.)

4. I will succeed in learning Chinese. (Tôi tiếp tục thành công xuất sắc trong những việc học tập giờ đồng hồ Trung.)

5. I will try to tát succeed in improving my darknesses (Tôi tiếp tục nỗ lực thành công xuất sắc trong những việc nâng cao mặt mày tối của mình)

6. I want to tát succeed in everything I vì thế. (Tôi ham muốn thành công xuất sắc vào cụ thể từng việc tôi thực hiện.)

7. She succeeds in designing a dress. (Cô ấy thành công xuất sắc trong những việc kiến thiết một chiếc vạt.)

8. I succeeded in achieving my dream of running my own business. (Tôi tiếp tục thành công xuất sắc trong những việc đạt được ước mơ quản lý và điều hành việc làm sale chiếm hữu riêng biệt bản thân.)

null

Cách sử dụng cấu hình Succeeded

Xem thêm:

=> TẤT TẦN TẬT THÔNG TIN VỀ CẤU TRÚC CỦA FANCY: FANCY TO V HAY VING

=> TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC FAIL: FAIL TO V HAY VING?

3. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với Succeed

Nếu như việc dùng Succeed vô nội dung bài viết hoặc bài xích phát biểu của doanh nghiệp xuất hiện tại quá rất nhiều lần khiến cho nhàm ngán. quý khách hoàn toàn có thể dùng những kể từ đồng nghĩa tương quan để thay thế thế Succeed bên dưới đây:

 • Accomplish /əˈkʌmplɪʃ/: Hoàn trở thành hoặc trở thành việc làm làm những gì đó
 • Achieve /əˈtʃiːv/: Đạt được tiềm năng này đó
 • Acquire /əˈkwaɪə(r)/: Nhận được gì tê liệt vì chưng nỗ lực và khả năng
 • Avail /əˈveɪl/: Thành công
 • Carry off: Chiến thắng vật gì đó
 • Come off: Thành công
 • Fulfill /fʊlˈfɪl/: Đạt được gì tê liệt như ước đợi
 • Gain /ɡeɪn/: Đạt được gì tê liệt như ước muốn
 • Obtain /əbˈteɪn/: Đạt được vật gì tê liệt kể từ sự nỗ lực
 • Outwit /ˌaʊtˈwɪt/: Thắng hoặc được lợi gì đó
 • Secure  /sɪˈkjʊə(r)/: Đạt được gì tê liệt nhờ nỗ lực thiệt cao
 • Surmount /səˈmaʊnt/: Xử lý thành công xuất sắc những loại trở ngại, vượt lên trên qua
 • Vanquish /ˈvæŋkwɪʃ/: Xử lý triển khai xong một cuộc thi đua, chiến tranh…
 • Win /wɪn/: Chiến thắng
 • Accede /əkˈsiːd/: Đạt được một địa điểm cao, nhất là trở nên vua hoặc phái đẹp hoàng

null

Xem thêm: bells and whistles là gì

Một số  kể từ đồng nghĩa tương quan với Succeed

Xem thêm:

Những kể từ dễ dàng nhẫm lẫn lộn vô giờ đồng hồ Anh - Learn / Study [Học giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người mới nhất bắt đầu]

Langmaster - Học ngay lập tức 100 cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh thông thườn nhất quét tước sạch sẽ từng công ty đề

4. Bài luyện vận dụng

Bài tập: Điền dạng trúng của gi đình kể từ Success vô khu vực rỗng tuếch sao mang lại hợp lý và phải chăng với câu mang lại trước

1. She _____ in fixing her phone. 

2. The _____ of almost any chiến dịch depends mainly on its manager. 

3. She has been trying to tát persuade him to tát take on more products, but sánh far without _____ .

4. It’s not hard to tát _____ in the stock market. 

5. She _____ in designing a dress.

6. I _____ in achieving my dream of running my own business.

7. She has been trying to tát persuade him to tát take on more products, but sánh far without _____ .

Đáp án:

1. succeeded

2. success 

3. success

4. succeed 

5. succeeds

Xem thêm: classify into là gì

6. succeeded

7. success

Như vậy nội dung bài viết đã mang rời khỏi những vấn đề về chủ thể cấu trúc Good at. Hy vọng với kiến thức và kỹ năng được share tiếp tục khiến cho bạn nhận thêm kiến thức và kỹ năng khi dùng những cấu hình vô giờ đồng hồ Anh. Để hiểu rằng chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tớ, hãy nhập cuộc ngay lập tức bài xích test free tại đây. Đăng ký ngay lập tức khóa đào tạo nằm trong Langmaster để sở hữu thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm xẻ ích!