tận dụng tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "tận dụng" nhập giờ Anh

tín dụng danh từ

Bạn đang xem: tận dụng tiếng anh là gì

English

 • credit

thông dụng danh từ

English

 • common

thông dụng động từ

English

 • obtain

thông dụng tính từ

English

 • current

tính dụng danh từ

English

 • credit

lợi dụng động từ

English

 • take advantage of
 • exploit
 • utilise

hữu dụng tính từ

English

 • useful

lạm dụng động từ

English

 • persecute

tác dụng danh từ

English

Xem thêm: ultraviolet là gì

 • effect

kẻ không có tác dụng danh từ

English

 • lemon

không có công dụng tính từ

English

 • toothless

hiệu dụng tính từ

English

 • useful

vo dụng tính từ

English

 • useless

tân dụng động từ

English

 • take advantage of

vô dụng tính từ

English

 • toothless

vùng ứng dụng danh từ

English

 • coverage

tận tình tính từ

Xem thêm: on set là gì

English

 • devotional

người không có tác dụng danh từ

English

 • dud