tempered là gì

/'tempә(r)/

Thông dụng

Danh từ

Tính tình, tình khí, tâm tính
to have a violent (quick) temper
tính khí rét nảy
Tâm trạng tức giận
to be in a bad temper
bực tức, gắt kỉnh
Sự tức giẫn dữ, sự gắt kỉnh; khuynh phía dễ dàng gắt kỉnh; cơn giẫn dữ, cơn thịnh nộ
a fit of temper
cơn giận
to get (fly) into a temper
nổi cơn giẫn dữ, nổi cơn tam bành
to be in a temper
đang khi giẫn dữ dữ
Sự bình tĩnh; tâm lý bình tĩnh
Độ cứng và đàn hồi của sắt kẽm kim loại đã và đang được tôi
Sự nhào trộn (vữa...)

Ngoại động từ

Hoà (vôi...), nhào trộn (vữa...)
Làm mang lại cứng (kim loại..)
Tôi (thép...)
Làm ôn hoà, thực hiện nhẹ nhõm chuồn, thực hiện giảm sút, hạn chế đi; kéo dài, ngăn lại, kiềm chế
to temper one's impetuosity
kiềm chế được xem hăng của mình

Cấu trúc từ

to keep/lose one's temper
giữ được bình tĩnh/mất bình tĩnh
in a (bad, foul, rotten..) temper
bực tức, giẫn dữ dữ

hình thái từ

  • V-ing: tempering
  • V-ed: tempered

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự ram, sự tôi, sự tôi nâng cao, chừng cứng, sự trộn (vữa), (v) ram, tôi, trộn vữa

Sự ram, sự tôi, sự tôi nâng cao, chừng cứng, sự trộn (vữa), (v) ram, tôi, trộn vữa

Cơ khí & công trình

hợp kim thực hiện bi
sự tôi cải tiến
thiếc hàn mềm
tôi cải tiến

Hóa học tập & vật liệu

làm bão hòa nước

Xây dựng

trộn xi măng xây

Điện lạnh

làm nguội nhanh

Kỹ thuật công cộng

hỗn hợp
ngâm tẩm
độ cứng
nhào trộn
làm ẩm
làm ướt
gia sức nóng , phối trộn

Giải quí EN: 1. vĩ đại heat and then cool glass in order vĩ đại increase its strength and make it less brittle.vĩ đại heat and then cool glass in order vĩ đại increase its strength and make it less brittle.2. vĩ đại moisten and mix clay, plaster, or mortar vĩ đại an appropriate consistency.vĩ đại moisten and mix clay, plaster, or mortar vĩ đại an appropriate consistency.3. vĩ đại modify the color of paint by the addition of a binder or medium.vĩ đại modify the color of paint by the addition of a binder or medium..

Bạn đang xem: tempered là gì

Xem thêm: backpacking là gì

Giải quí VN: 1. Sấy rét và làm giảm nhiệt độ kính nhằm thực hiện tăng cường độ lâu năm và thực hiện mang lại nó hạn chế dòn đi; 2. Để thực hiện ướt sũng và phối trộn khu đất sét, vật liệu bằng nhựa hoặc xi măng hoàn toàn có thể đạt được chừng đậm quánh yêu thương cầu; 3. Để thay cho thay đổi màu sắc tô hoàn toàn có thể thêm thắt màu sắc buộc phải huặc trung tính.

ram
ram ăn ý kim
sự nhào trộn
sự sức nóng luyện
sự ram
sự ram (xử lý sức nóng thép)
sự tôi
thấm ướt
tôi (thép)
tạm
ủ mềm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atmosphere , attitude , attribute , aura , character , climate , complexion , condition , constitution , disposition , drift , frame of mind , humor , individualism , individuality , leaning , makeup , mind , mood , nature , orientation , outlook , peculiarity , personality , posture , property , quality , scene , soul , spirit , state , strain , style , temperament , tendency , tenor , thing * , timbre , tone , trend , type , vein , way , acerbity , anger , annoyance , bad humor , cantankerousness , crossness , dander * , excitability , fit , fretfulness , furor , fury , grouchiness , heat * , hotheadedness , huffiness , ill-humor , impatience , irascibility , ire , irritability , irritation , miff , outburst , passion , peevishness , petulance , pugnacity , rage , resentment , sensitivity , short fuse , slow burn , snit , sourness , stew * , sullenness , surliness , tantrum , tartness , tear * , tiff , tizzy , touchiness , wax , calm , composure , cool , coolness , equanimity , good humor , moderation , poise , self-control , tranquility , irascibleness , spleen , tetchiness , huff , asperity , bile , pique
verb
abate , adjust , admix , allay , alleviate , assuage , chill out * , cool , cool out , curb , dilute , ease , fine tune , lessen , make reasonable , mitigate , modulate , mollify , monkey around with , pacify , palliate , relieve , restrain , revamp , soften , soft-pedal * , soothe , switch , take the bite out of , take the edge off , take the sting out of , tone down , transmogrify , weaken , anneal , bake , braze , cement , chill , congeal , dry , indurate , mold , petrify , phối , solidify , starch , steel , stiffen , strengthen , toughen , toughen up , mute , qualify , subdue , tame , adapt , anger , appease , asperity , attune , calmness , chasten , complexion , compose , composure , control , coolness , dander , disposition , emotion , fit , fury , humor , ire , irritability , irritation , makeup , mind , moderate , modify , mood , outburst , passion , rage , regulate , season , spirit , tone , wrath

Từ trái ngược nghĩa