thump là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈθəmp/

Danh từ[sửa]

thump /ˈθəmp/

 1. Quả đấm, ngược thụi.

Ngoại động từ[sửa]

thump ngoại động từ /ˈθəmp/

Bạn đang xem: thump là gì

 1. Đấm, thụi, thoi.
  to thump the door — đấm cửa

Chia động từ[sửa]

thump

Xem thêm: panini là gì

Xem thêm: me too là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to thump
Phân kể từ hiện nay tại thumping
Phân kể từ vượt lên khứ thumped
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại thump thump hoặc thumpest¹ thumps hoặc thumpeth¹ thump thump thump
Quá khứ thumped thumped hoặc thumpedst¹ thumped thumped thumped thumped
Tương lai will/shall² thump will/shall thump hoặc wilt/shalt¹ thump will/shall thump will/shall thump will/shall thump will/shall thump
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại thump thump hoặc thumpest¹ thump thump thump thump
Quá khứ thumped thumped thumped thumped thumped thumped
Tương lai were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại thump let’s thump thump
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

thump nội động từ /ˈθəmp/

 1. Đánh, đập mạnh.
  the heart was thumping — tim đang được đập mạnh

Thành ngữ[sửa]

 • to thump the (a) cushion: Khoa tay múa chân (người trình diễn thuyết).

Chia động từ[sửa]

thump

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to thump
Phân kể từ hiện nay tại thumping
Phân kể từ vượt lên khứ thumped
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại thump thump hoặc thumpest¹ thumps hoặc thumpeth¹ thump thump thump
Quá khứ thumped thumped hoặc thumpedst¹ thumped thumped thumped thumped
Tương lai will/shall² thump will/shall thump hoặc wilt/shalt¹ thump will/shall thump will/shall thump will/shall thump will/shall thump
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại thump thump hoặc thumpest¹ thump thump thump thump
Quá khứ thumped thumped thumped thumped thumped thumped
Tương lai were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump were to thump hoặc should thump
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại thump let’s thump thump
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "thump". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://colongquanhiep.vn/w/index.php?title=thump&oldid=1929195”